Търсене

До 28 август трябва да се проведат консултации за състав на общинските избирателни комисии

В ОИК Севлиево регистрират партиите, коалициите и инициативните

Централната избирателна комисия публикува хронограмата за местните избори. 

До 28 август т.г. (най-късно) кметът на съответната община трябва да е провел консултации за състав на Общинска избирателна комисия (ОИК) и да е изпратил документацията за това в ЦИК, която назначава комисиите. 

Ако на консултациите при кмета е постигнато съгласие между участниците, кметът на общината представя на ЦИК писмено предложение за състав на ОИК. Ако съгласие не е постигнато, на ЦИК се изпращат всички направени предложения по време на консултациите и ЦИК назначава служебно ОИК. Ако кметът не направи това, областният управител изпраща до ЦИК резулаттите от проведените консултации и до 9 септември ЦИК назначава комисията. 

До 13 септември партиите и коалициите, които ще издигнат свои кандидати на местния вот, се регистрират в ЦИК. На следващия ден ЦИК обявява регистрираните партии и коалиции и от този ден започва да тече срок за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в ОИК. Тази регистрация приключва на 18 септември.

До 26 септември се регистрират кандидатите и листите за общински съветници, а на 27 септември се тегли жребии за поредността на номерата, с които отделните кандади и кандидатски листи ще бъдат изписани в бюлетината. 

Предизборната кампания започва на 29 септември и приключва в 24 ч. на 27 октомври

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.