Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
илюстрация: pixabay

Днес от Министерството на образованието и науката (МОН) обявиха резултатите от изпитите по български език и литература и математика на учениците, завършващи седми клас. До два работни дни учениците могат да се запознаят с оцененената си работа на място в Регионалното управление по образованието в Габрово. Това става задължително в присъствието на родител или настойник. 

Не се разрешава снимане, копиране, изнасяне или преписване на изпитните работи. Същото е валидно и за допълнителния изпит по чужд език, който се държи по желание на ученика.

Идната седмица започва подаването на документи за участие в първия етап на класиране за прием в гимназия. Срокът е от 3 до 5 юли т.г. За първа година кандидатстването ще става по електронен път.

Заявлението се попълва на компютър, избран от ученика или на компютър в училището гнездо. Към него се прилага копие на свидетелство за основно образование, медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние. Допълнителните документи се сканират като приложение и се прикачват към заявлението. Веднъж изпратено, заявлението не може да се коригира.

Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.

За Севлиево училището гнездо тази година е ОУ "Стефан Пешев". 

"Севлиево онлайн"

Старта на проекта Re ThinkIT бе даден в ПГМЕТ
Образование
Училищното настоятелство почете учителите, пенсионирали се тази година
Образование
Детска градина "Радост" - с проект в "Наука на сцената" в Португалия
Образование
В Европейската седмица на професионалните умения
Образование
Празнична десетдневка за 57 години ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Образование
Проект по "Еразъм+" стартира в ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Образование
Библиотеката се включи в Европейската седмица на програмирането
Образование
Бизнесът в Севлиево в подкрепа на образованието
Образование
Основно училище "Стефан Пешев" чества своя патрон
Образование
Инициативата "Европа в моя град" премина през Севлиево
Образование
Нов проект по "Еразъм +" ще реализират в ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"
Образование
В СУ "Васил Левски" ученици избраха учителя-вдъхновител
Образование
"Севлиево 21 век" обнови двора на Детски комплекс
Образование
Започва прием на документи за стипендиите на "Севлиево 21 век"
Образование
Ученици работиха, но и се забавляваха в Португалия по проект на "Еразъм+"
Образование
Проф. Венелин Терзиев представя своя книга в родния град
Образование