Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
илюстрация: pixabay

Днес от Министерството на образованието и науката (МОН) обявиха резултатите от изпитите по български език и литература и математика на учениците, завършващи седми клас. До два работни дни учениците могат да се запознаят с оцененената си работа на място в Регионалното управление по образованието в Габрово. Това става задължително в присъствието на родител или настойник. 

Не се разрешава снимане, копиране, изнасяне или преписване на изпитните работи. Същото е валидно и за допълнителния изпит по чужд език, който се държи по желание на ученика.

Идната седмица започва подаването на документи за участие в първия етап на класиране за прием в гимназия. Срокът е от 3 до 5 юли т.г. За първа година кандидатстването ще става по електронен път.

Заявлението се попълва на компютър, избран от ученика или на компютър в училището гнездо. Към него се прилага копие на свидетелство за основно образование, медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние. Допълнителните документи се сканират като приложение и се прикачват към заявлението. Веднъж изпратено, заявлението не може да се коригира.

Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.

За Севлиево училището гнездо тази година е ОУ "Стефан Пешев". 

"Севлиево онлайн"

СУ "В. Левски" е сред първите пет в областта по успех след 7 клас
Образование
Керамиката и точарството не са остарели занаяти, децата ги харесват
Образование
Закриват се пет паралелки след първото класиране за гимназиите
Образование
В ПГМЕТ канят бивши учители и ученици за откриване на учебната година
Образование
Дуалното обучение в Севлиево - трудно начало, видими ползи
Образование
Телерик Академия стартира школа по IT науки за ученици в Севлиево
Образование
Близо седемдесет души ще се явят на матура през август
Образование
Как ТУ в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация
Образование
МОН призна за невалидните документи от университета в Габрово
Образование
Отново на първите места са бъдещите електротехници на ПГМЕТ
Образование
Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
Образование
Окончателно: две са пълните шестици на матурите в Севлиево
Образование
В Природоматематическата и Априловска гимназия се влиза с най-висок бал
Образование
Ученици от Чехия са на обучение в Историческия музей
Образование
Краткият, но скъп живот на един колеж – фантом
Образование
Лято в библиотеката и читалня на открито
Образование