Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
илюстрация: pixabay

Днес от Министерството на образованието и науката (МОН) обявиха резултатите от изпитите по български език и литература и математика на учениците, завършващи седми клас. До два работни дни учениците могат да се запознаят с оцененената си работа на място в Регионалното управление по образованието в Габрово. Това става задължително в присъствието на родител или настойник. 

Не се разрешава снимане, копиране, изнасяне или преписване на изпитните работи. Същото е валидно и за допълнителния изпит по чужд език, който се държи по желание на ученика.

Идната седмица започва подаването на документи за участие в първия етап на класиране за прием в гимназия. Срокът е от 3 до 5 юли т.г. За първа година кандидатстването ще става по електронен път.

Заявлението се попълва на компютър, избран от ученика или на компютър в училището гнездо. Към него се прилага копие на свидетелство за основно образование, медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние. Допълнителните документи се сканират като приложение и се прикачват към заявлението. Веднъж изпратено, заявлението не може да се коригира.

Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.

За Севлиево училището гнездо тази година е ОУ "Стефан Пешев". 

"Севлиево онлайн"

Дуалното обучение в Севлиево - трудно начало, видими ползи
Образование
Учителка в с. Чепинци е в основата на високия успех на матурата по биология
Образование
В Природоматематическата и Априловска гимназия се влиза с най-висок бал
Образование
Керамиката и точарството не са остарели занаяти, децата ги харесват
Образование
МОБИЛЕН ПЛАНЕТАРИУМ В ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА - СЕВЛИЕВО
Образование
Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
Образование
Близо седемдесет души ще се явят на матура през август
Образование
Когато всички са приятели, въпреки че идват от различни места
Образование
СУ "В. Левски" е сред първите пет в областта по успех след 7 клас
Образование
Закриват се пет паралелки след първото класиране за гимназиите
Образование
Как ТУ в Габрово е издавал невалидни документи за квалификация
Образование
Габровска област е четвърта по успех на малките матури
Образование
Отново на първите места са бъдещите електротехници на ПГМЕТ
Образование
Окончателно: две са пълните шестици на матурите в Севлиево
Образование
Лято в библиотеката и читалня на открито
Образование
СУ "В. Левски" в Севлиево е трето по успех на матурата по БЕЛ
Образование