Учениците могат да се запознаят с работата си от изпита след 7 клас
илюстрация: pixabay

Днес от Министерството на образованието и науката (МОН) обявиха резултатите от изпитите по български език и литература и математика на учениците, завършващи седми клас. До два работни дни учениците могат да се запознаят с оцененената си работа на място в Регионалното управление по образованието в Габрово. Това става задължително в присъствието на родител или настойник. 

Не се разрешава снимане, копиране, изнасяне или преписване на изпитните работи. Същото е валидно и за допълнителния изпит по чужд език, който се държи по желание на ученика.

Идната седмица започва подаването на документи за участие в първия етап на класиране за прием в гимназия. Срокът е от 3 до 5 юли т.г. За първа година кандидатстването ще става по електронен път.

Заявлението се попълва на компютър, избран от ученика или на компютър в училището гнездо. Към него се прилага копие на свидетелство за основно образование, медицинско свидетелство, удостоверяващо, че професиите, за които кандидатства ученикът, не са противопоказни на здравословното му състояние. Допълнителните документи се сканират като приложение и се прикачват към заявлението. Веднъж изпратено, заявлението не може да се коригира.

Учениците, класирани на първо, второ и на трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, може да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ.

За Севлиево училището гнездо тази година е ОУ "Стефан Пешев". 

"Севлиево онлайн"

Балът за прием в Математическата гимназия в Габрово е най-висок
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Лятна академия на "Заедно в час" вече и в област Габрово
Образование
Излязоха резултатите от първото класиране за гимназиите
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
Драгомир Денчев - лауреат националната олимпиада по техническо чертане
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Нито една паралелка в гимназиите засега няма да бъде закрита
Образование
И за трето класиране останаха незаети места в гимназиите
Образование