Търсене
В новообособения общински център за енергийна ефективност

В Габрово граждани и бизнес вече ще получават съвети за енергийно обновяване и ефективност

В Габрово граждани и бизнес вече ще получават съвети за енергийно обновяване и ефективност

Кметът на Габрово Таня Христова представя общинският център за енергийна ефективност, снимка: Община Габрово

Община Габрово разкрива център за енергийна ефективност, където гражданите и бизнесът ще могат да получават информация и съвети за енергийно обновяване, информират от общинската администрация в града.

Центърът ще функционира в сградата на общинската администрация, а откриването му е в изпълнение на ангажиментите на общинското ръководство към постигане на глобалните, националните и регионалните цели относно действията за борба с изменението на климата, осигуряването на достъп до чиста и надеждна енергия за хората, както и справянето с енергийната бедност.

Общинският енергиен център ще има консултативен съвет, в който участват експерти в сферата на енергийната ефективност, публичните комуникации, ИТ технологиите, специалисти в разработването на проекти и боравенето с финансови инструменти, юристи и други. Посетителите ще получават експертна и навременна информация за провежданите политики на национално и европейско ниво във връзка с енергийното обновяване и въвеждането на възобновяеми енергийни източници в сградите.

Центърът ще бъде достъпен и чрез онлайн платформа, където всички заинтересовани ще могат да се информират за финансови продукти в сферата на енергийната ефективност, възможностите които предлагат професионалните домоуправители, условията за изготвяне на технически паспорти и енергийни одити на сградите, както и експертна оценка по специфични казуси.

„Чрез този ресурсен център за енергийни консултации ние се отваряме към гражданите и бизнеса, за да дискутираме и да търсим малките решения, които ще ни помогнат след няколко години да постигнем въглеродна неутралност. Това означава, че изцяло трябва да пренастроим начина си на мислене и с помощта на експертния опит и съвременните технологии да реализираме тази цел.“, е коментирала кметът на Габрово Таня Христова по време на обучение на общинските специалисти във връзка с новата услуга.  

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.