Търсене
От Община Севлиево напомнят

В края на октомври изтичат сроковете за плащане на данъка върху имоти и автомобили

Севлиево онлайн
В Севлиево общински служители също са получили пари по „Патронаж

От дирекция „Приходи от местни данъци и такси“ в Община Севлиево напомнят на гражданите, че в края на месец октомври изтичат законовите срокове за плащане на задълженията за недвижими имоти и автомобили за текущата година.

Собствениците на имущество, които все още не са се издължили, могат да го направят по един от следните начини:

- на място в Общината, дирекция „Приходи от местни данъци и такси” - етаж първи, стая 115. Работното време на касите е от 8,30 до 17.00 ч.;

- чрез офисите на Изипей;

- чрез офисите на „Български пощи“ ЕАД;

- в кметствата и кметските наместничества на територията на общината;

- по банков път, включително и чрез онлайн банкиране по сметката на Община Севлиево:

„Уникредит Булбанк“ АД - клон Севлиево

IBAN: BG12UNCR70008423556969, BIC: UNCRBGSF

Към нареждането за плащане трябва да бъдат изписани кодовете на съответния вид дължим данък: код за ДНИ (данък недвижими имоти) 44 21 00, код за ТБО (такса битови отпадъци) 44 24 00, код за МПС (моторно-превозни средства) 44 23 00.

На неплатилите задълженията си към местния бюджет от 1 ноември ще се начисляват лихви и за втората вноска, съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други държавни вземания.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.