В Община Севлиево не казват кога за последно са чистени дъждоприемните шахти
На ъгъла между ул. "Христо Ботев" и "Марин Попов" има дъждоприемна шахта, чиято функция да отводнява уличното платно очевидно е неизпълнима

от Емилия Димитрова

Никой не знае колко дъждоприемни шахти има в Севлиево;

► Никой не знае калко дъждоприемни шахти не функционират;

► Община Севлиево не казва колко шахти са почистени през 2020 г. и от началото на 2021 г.; 

По време на продължителните дъждове от последните дни за пореден път улици на Севлиево се превърнаха в реки. Водата не се оттича през запушените дъждоприемни шахти, а другаде шахтите не я поемат, защото са над нивото на асфалта. Ситуацията се усложни от ремонтните работи на улици и тротоари, започнати едновременно на различни места в града.

Това извади на светло няколко неща: никой не знае колко точно дъждоприемни шахти има в града, не е ясно колко от тях функционират, няма информация колко са почистени, нито колко се нуждаят от почистване.  

Гледайте монтажните планове

Дъждоприемните шахти са монтирани на уличните оттоци и служат за отводняване на пътните платна при дъжда. За тях „няма регистър, списък или друго, в което са упоменати по тяхното местонахождение“, се казва в отговор на Община Севлиево до „Севлиево онлайн“ на въпроси, изпратени по реда на Закона за достъп до обществена информация. Единственото място, в което може да се открие информация за шахтите, предназначени да поемат дъждовната вода, са монтажните планове на уличните канализационни клонове, в които дъждоприемните шахти са обозначени като „уличен отток“ и в тях е посочено точното им местонахождение.

Дъждоприемните шахти са неразделна част от уличната канализационна мрежа на Севлиево, но не са самостоятелни съоръжения, заради което не се водят на отделен отчет и за тях не се поддържа отделен регистър, уточняват още от Общината.

Проучване на „Севлиево онлайн“ обаче показа, че да се поддържа регистър на уличните шахти не е невъзможно. В София например имат и това е поверено на Столичния общински инспекторат.

Кой поддържа дъждоприемните шахти?

Съгласно изискванията на чл. 25 ал. 3 от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, „лицата, които отговарят за чистотата на уличната мрежа, поддържат и почистват дъждоприемните шахти, а операторите на водоснабдителните и канализационните системи (ВиК, б.р.) поддържат и почистват връзката между дъждоприемната шахта и уличната канализация“.

Иначе казано в Севлиево дъждоприемните шахти са ангажимент на сметопочистващата фирма „НеоТитан“. Фирмата обаче не се занимава с почистването им, защото при сключването на договора с Община Севлиево през 2008 г. това не й е вменено и липсва като клауза в договора, който дружеството сключва с Общината, обясняват от местната общинска администрация. Заради това почистването на шахтите е възложено на звено БКС към Общината.

Текущият контрол върху състоянието и поддръжката на дъждоприемните шахти се осъществува от отдел „Транспорт и екология“ в общинската администрация, който е в състава на дирекция „Териториално и селищно усторйство“, починена на ресорния заместник-кмет, в случая Невена Тодорова.

Колко често се чистят шахтите?                                            

На какъв период от време Община Севлиево възлага почистването на шахтите, оттам не казаха. Тази информация би трябвало да е налична, след като звено, подчинено на Общината, е отговорно за почистването. Освен, ако почистване изобщо не е правено от години, а „Севлиево онлайн“ има сериозно основание да смята, че ситуацията е точно такава.

Да видим какво е действителното състояние на дъждоприемните шахти в Севлиево, като вземем за пример една малка улица, ул. „Христо Ботев“. По нея в момента ремонти не се правят, но преди три-четири години там беше подмемена канализацията, а след това улицата асфалтирана.

Дъждоприемна шахта на ул. "Христо Ботев", в която е покарала трева

В източната част на тази уличка има три дъждоприемни шахти. При всеки дъжд обаче картината е една и съща - улицата буквално се завирява. Причината за това е много проста – нито една от трите шахти не поема дъждовната водата, защото и трите са запушени. Върху едната тази есен дори покара трева, което само може да подсили предположението, че тази шахта не е почиствана с години.  На пресечката на ул. „Христо Ботев“ с ул. „Марин Попов“ положението е доста по-сериозно. Шахтата на ъгъла, която трябва да поеме водата, или е запушена, или не е действаща. Водата изобщо не се оттича и се разлива по пътното платно, а преминаващите коли я пръскат наоколо и най-често потърпевши от калната баня са пешеходците.   

Колко са почистените през 2020 г. и през 2021 г. шахти?

На отговора, който от Община Севлиево дават на този въпрос определено липсва конкретика. Ето какво гласи той: „Всички дъждоприемни шахти изградени по уличната канализационна мрежа в Севлиево са почистени и се почистват периодично от работниците на звено „БКС“ към Общината“.

Снимките, които „Севлиево онлайн“ направи по улиците на Севлиево обаче, показват обратното. Шахтите не само не се почистват редовно, но някои не са почиствани от години, а в Общината избощо не са извършвали проверки за състоянието на дъждопреливните шахти. Ако бяха, нямаше да отговорят, че не разполагат с информация на въпроса колко дъждопреливни шахти не изпълняват предназначението си. Още повече, че при сухо време това е много лесно за установяване, защото запушените шахти се виждат с просто око. Между другото „Севлиево онлайн“ е готов да подаде информация за няколко такива, ако в Община Севлиево действително се нуждаят от такава.

Напълно в чиновнически стил от Община Севлиево казват, че когато се установи сериозен проблем, препятстващ нормалното функциониране на шахта, ВиК операторът я отремонтира своевременно. Фактите обаче сочат друго.

В Община Севлиево не знаят и колко ревизионни шахти има в Севлиево. Ревизионните шахти са с кръгли капаци. Те служат за осигуряване на достъп до канализационната мрежа  и са неразделна част от цялостната канализационна система. През тях се извършва и профилактика на канализационната система. Тези шахти също не се водят на списък или в отделен регистър, тъй като не са самостоятелни съоръжения, пишат от Община Севлиево.

В заключение, чл. 43, ал. 2, т.9 от Наредбата  за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи задължава потребителите „да  не запушват и да не изливат масла и други отпадъци в канализацията, включително в дъждоприемните шахти на уличните оттоци“. Според същата наредба „физическите и юридическите лица, които извършват строителни, монтажни, ремонтни и други дейности, са длъжни да вземат необходимите мерки за опазване от повреди или унищожаване на водопроводните и канализационните мрежи и техните съоръжения.

Задължения има. Отговорността обаче е размита. 

 


 

Само през юли 12 жени в Габрово са били жертва на домашно насилие
Общество
24 ноември е обявен за Ден на национален траур
Общество
"Коледа за всички" и къде в Севлиево са "елхите на доброто"
Общество
В търсене на истината развиваме имунната си система като граждани
Общество
Мадлен Алгафари и дъщеря ѝ Александра говорят за зависимостите в живота
Общество
Хиляди лева струва раздялата на градския оркестър с тубата и флейтата
Общество
„По всички правила“ – в Севлиево започна ремонт на току-що ремонтиран тротоар
Общество
Денят на Св. Архангел Михаил е ден на българската полиция
Общество
Осемнайсет мигранти задържа полицията край Трявна
Общество
До края на декември заявяваме данъчните облекчения за деца чрез работодател
Общество
Изключителен интерес към първия конкурс за комикс за пътна безопасност
Общество
Четвърта зима един държавен служител си играе с нас на руска рулетка
Общество
На проф. Надежда Драгова бе присъдена държавната награда „Св. Паисий Хилендарски“
Общество
Ремонтът на читалищния салон тече с пълна сила, за нова техника няма да има пари
Общество
Ремонт по севлиевски - първо се завършва, после се довършва
Общество
Мечката, която влизаше в дворове в габровския квартал „Бакойци“, е преместена
Общество