В ПГМЕТ ще се изгради STEM център за 300 хил. лв.

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево е сред одобрените по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“.

Цел на програмата е да създаде подходяща учебна среда за приложение на наученото в часовете по природни и инженерни науки, информатика и математика и усвояване на методи за изследване на природни процеси.

За изпълнението на тази цел в професионалната гимназия ще се изгради уникален и модерен център, в който учениците по нов и съвременен начин ще учат, като съчетават обучението в различни области на познанието с експериментални дейности.

Екипът от учители: Красимира Томева, инж. Дияна Николова и инж. Йоана Колева, с ръководител Ани Андреева, разработи проект за създаване на център за природни науки, изследвания и иновации „ИНТЕРА“. Идеята е в динамична среда и мултифунционални зони да се реализират интегрирани уроци, основани на проектно-базиран метод. Под ръководството на учители учениците ще задълбочат знанията си и ще правят своите изследвания, а така ученето ще се случва чрез разбиране, действие и преживяване, информират от училището.

STEM центърът ще бъде разделен на сектори за различни групови активности: екипна работа, изработване на дидактически материали и проекти, презентиране, извършване на изследователски дейности. Пространството, заедно с технологиите и оборудването в него, ще подпомага учебната програма, ще бъде достъпно за всички в училище, както и за организиране на клубни дейности. STEM ще се превърне в място за среща на учениците с изследователи, специалисти и родители, в своеобразен мост между училищната среда и местния бизнес, категорични са от училищното ръководство.

Най-голямото помещение на центъра ще се обособи в зона „Творчески център“ за методическа работа на учителския екип. В нея учителите ще могат да се възползват от различни технологии и учебни сценарии с дигитален елемент за трaнсформиране на STEM учебно съдържание и знания, подбрани така, че у младите хора да се изграждат основите на екологично мислене и умения, чрез връзка с науката и практиката. Зоната ще бъде оборудвана с интерактивна дъска и мултимедиен проектор и ще може да се използва за представителни изяви, обучения на различни целеви групи, презентиране на идеи и резултати.

В по-малкото помещение ще бъдат обособени работни кътове за групова и индивидуална работа – зона „Изследователски център“. Това ще е зона с контролиран достъп. В мейкърспейс пространството младите иноватори ще създават програми за управление на роботизирани процеси, свързани с решаване на екологични проблеми, ще творят, ще работят, ще учат чрез правене. В зона „Еколаборатория“ ще се организират лабораторна и изследователска станции с подходящото оборудване за визуализация на структури и модели и ще се симулират природни процеси и явления.

Във фоайето ще има кътове с мека мебел и естествена зеленина – подходящи места за подготовка, планиране, обсъждане, и дискусии. Тези кътове с модерен интериорен дизайн ще бъдат със свободен достъп за цялата училищна общност и ще оформят зона „Динамика“ и зона „Релакс“.

STEM центърът в училище ще предоставя добра възможност за интегриране на иновации. Подготовката на учениците за все още несъществуващи професии, свързани с бъдещет, ще изисква от учителите да са запознати с най-релевантните педагогически подходи, за да могат да покажат на учениците как да придобиват нови знания и необходими умения. Проектът предвижда и обучения на преподавателите, за да се подпомогне адаптирането им към променливото настояще и новото бъдеще.

SТЕМ центърът в ПГМЕТ ще даде нови възможности на повече млади хора да развият таланта си, ще предизвика желанието им да се включат в клубни форми и творческа дейност, ще повиши инициативността им в създаване на проектни идеи и учениците ще могат да интерпретират и достигат до решения на проблеми, свързани с глобалните промени в XXI век.

"Музейните ресурси в онлайн обучението" се надпреварват за награда
Образование
В СУ "Васил Левски" ще отбележат патронния си празник на живо във фейсбук
Образование
Затварят училищата за големите ученици в област Габрово
Образование
Ученици станаха маратонци по четене
Образование
Евгени Генов - национален победител в конкурса „SUPER STEM 2020“
Образование
В ПГМЕТ представиха бъдещата STEM среда
Образование
Онлайн отбелязва патронния си празник Детски комплекс "Йовко Йовков"
Образование
Взаимноучителната метода в 21 век - в музея, но в действие
Образование
За пета година Библиотеката обявява литературен конкурс за ученици
Образование
Три гимназии в областта получават до 300 хил. лв. за иновации
Образование
Тримесечно онлайн обучение предлага Езиков център "Видима"
Образование
Днес, преди 186 години, е открито Габровското училище
Образование
Променят се част от противоепидемичните мерки за учениците
Образование
Първо пробно стажуване за най-малките машинни техници от ПГМЕТ
Образование
Четири учителки от Севлиево са отличени в "Учител на годината 2020"
Образование
Боян Боевски представя област Габрово в състезание по компютърно програмиране
Образование