В Севлиево няма търговски обекти, подлежащи на затваряне

Няма търговски обекти, които подлежат на затваряне на територията на община Севлиево, става ясно от списъците на обекти, чиято дейност ще бъде спряна за един месец.

От 1 януари 2018 г. на интернет страницата на НАП са достъпни списъци на подлежащите на запечатване търговски обекти и тяхното местонахождение. В специално създадена рубрика клиентите на администрацията ще могат да извършвате справка за всеки обект, както и за тези, в които органите по приходи на НАП са установили нарушения на разпоредбите на ЗДДС, което е предпоставка за прилагане на принудителна административна мярка „Запечатване на обект“. Мярката може да бъде наложена за срок до 30 дни независимо от предвидените в закона глоби или имуществени санкции.

С цел оптимизиране на контролната дейност принудителната административна мярка ще се прилага и към трето лице, когато към момента на запечатване обекта или обектите се стопанисват от това трето лице и то знае, че обектът ще бъде запечатан. А с публикуването на списъците с подлежащите на затваряне обекти н Интернет, се предполага, че за мярката се знае, смятат от НАП. Друг начин за ивестяване и поставянето на лепенка на входа на съответния търговски обект.

Последното е заради опитите на търговци да заобикалят запечатването на обект като прехвърлят в рамките на един ден стопанисването на съответния обект на друго юридическо лице, включително преназначаване на персонала, прехвърляне на касовите апарати, преподписване на договори с наемодатели и доставчици. С последните промени в ЗДДС бе прието, че подлежащият на запечатване обект ще бъде затворен независимо от евентуална промяна в субекта, който го стопанисва.

 

Американският Anchorage купува "Идеал Стандарт - Видима"
Бизнес
Николай Апостолов става прокурист на "Севлиевогаз 2000"
Бизнес
Ideal Standard ще откупи идеята за баня на хотел "Странноприемница"
Бизнес
Къде се корени успеха на "Идеал Стандарт-Видима"?
Бизнес
До днес се участва в „Ideal Standard Баня на годината 2017“
Бизнес
Започва проучване за потребностите на бизнеса от работна сила
Бизнес
Бизнесът: И големи ученици в дните за кариерно ориентиране
Бизнес
Проектантите на най-добрите бани за 2017 триумфираха снощи
Бизнес
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ вече се казва „Електроразпределение Север“
Бизнес
„Севлиево 21 век“ влезе в 25-та си година
Бизнес
Севлиево "бие" Габрово по средна заплата и ръст на инвестиции
Бизнес
Почетен плакет за заслуги получи инж. Красимир Копчев
Бизнес
Публиката вече може да гласува за "Баня на годината 2017"
Бизнес
Сп. „Туризъм и отдих“ връчи приз на „Идеал Стандарт Видима“
Бизнес
Бизнесът е принуден да наема неуки, няма други
Бизнес
„Проджект Планинг енд мениджмънт“ ще проектира велоалеята
Бизнес