Търсене

В Трявна откриват съоръжения за подземно събиране на битови отпадъци

В Трявна откриват съоръжения за подземно събиране на битови отпа

Новите контейнери вече са монтирани, снимка: Община Трявна

Идната седмица в Трявна официално ще бъде открита новата система за подземно събиране на битови отпадъци. Дотогава гражданите на града и общината предстои да се запознаят с правилата за разделно събиране на боклука, който вече ще се изхвърля на три места - в контейнер за хартия, пластмаса и метал, друг за стъпкло и отделен контейнер за боиоотпадък. 

Новата система за разделно подземно събиране на боклука е реализирана по проект “По-чиста Трявна – разделно събиране в невидими контейнери”. Финнасирането е от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма “Околна среда 2014-2022 г.” и е на стойност 390 933 лв., от които 58 639, 95 лв. са национално съфинансирани от държавния бюджет. 

Изображение - 10188 В изпълнение на дейностите по проекта на територията на община Трявна са изградени шест броя подземни инсталации за разделно събиране на отпадъци. Контейнерите са разположени на възлови точки в централната градска част и в жилищни квартали в Трявна и Плачковци и са съобразени с потока от ползвателите. Новите подземни контейнери дават възможност за по-удобно разделяне и събиране на отделните видове отпадъци и предотвратяват разпространението на неприятни миризми в топлите месеци на годината, както и разнасянето на изхвърлените отпадъци от хора и животни. Не на последно място ще бъдат спестени средства за подмяна на съдове, тъй като металните съоръжения са по-устойчиви на палежи и вандализъм.

Всяка инсталация е съставена от подземна и надземна част и има по четири контейнера за разделно събиране на основните групи битов отпадък – хартия, пластмаса и метал, стъкло, битов отпадък и биоразградим отпадък. Под земята, в бетонова шахта, се намират самите контейнери за отпадъци. Надземната част включва метална платформа, върху която са разположени приемните устройства, в които хората ще могат да изхвърлят отпадъците си. Обслужването на съдовете ще се осъществява чрез хидравлична система, с помощта на която подземните контейнери ще излизат на повърхността и ще се изхвърлят регулярно в сметосъбиращия камион.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!