Търсене
30 години бизнес сдружение "Севлиево 21 век"

Валентин Ганев: Ние сме преди всичко съмишленици и партньори за една обща кауза - да помагаме на нашия град

Емилия Димитрова
Валентин Ганев: Ние сме преди всичко съмишленици и партньори за една обща кауза - да помагаме на нашия град

Валентин Ганев, снимка: "Идеал Стандарт-Видима"

Валентин Ганев е председател на сдружение "Севлиево 21 век" от 2013 до 2015 г. Това е период с нови инициативи, реализацията на някои от тях продължава и до днес. Ганев е един от директорите в "Идеал Стандарт-Видима", който застава начело на сдружението и в това няма нищо случайно. Както каза в своето интервю и Красимир Копчев компанията има най-много работници и социалната отговорнст на екипа я задължава да се грижи за тях и семействата им като осигурява по-добри условия на живот за севлиевци. 

Какво си спомняте от Вашето председателство на сдружение „Севлиево 21 век“? Кое бихте отсяли като най-значимо, господин Ганев?

Преди всичко, много благодаря за вниманието и поздравления за това, че на 30 годишния юбилей на бизнес сдружение „Севлиево 21 век“, "Севлиево онлайн" реши да потърси хората, които направиха възможно Севлиево и днес да има своето бизнес сдружение.

Когато Управителният съвет ме избра за председател, сдружението също празнуваше. Годината беше 2013 и премина под знака на предходния голям юбилей, 20-тата годишнина от създаването на сдружението. Съвсем нормално, както и днес, тогава също имахме много идеи и желание да продължим традицията да сме в полза на севлиевци.

Много са хубавите неща, за които мога да говоря, но ще спомена първите три, по които работихме тогава. На първо място най-мащабното мероприятие, организирано от сдружението - „Ден на обществената ангажираност“. Тази инициатива датира от 2009 година, но севлиевци бяха най-активни през 2013 и 2014 година. Тогава всички фирми ни подкрепиха, работихме в партньорство с Община Севлиево, Ротари клуб, Сдружението на жените „Надежда 2001“ и Училищното настоятелство. В резултат на това единство и ангажираност повече от 1000 души се включиха в почистването на над 50 обекта на територията на общината.

Изображение - 1304924 май 2017 г. - Валентин Ганев връчва грамоти и таблети от името на "Севлиево 21 век" на абитуриентите пълни отличници, снимка: "Севлиево онлайн"  

Втората инициатива датира от 2014 година - връчването на стипендии „Севлиево 21 век“. Напълно в духа на сдружението, предложението дойде и единодушно беше подкрепено на годишното събрание. редложението бе на Красимир Обретенов, собственик на фирма „Елтроник“, но през годините най-активна роля в стипендианската ни програма изигра Мирослав Марков от „М-Прес“. Заедно с него изчистихме и надградихме регламента за участие, получихме съдействие и подкрепа от директорите на училищата и затова не беше изненада, че в началото на тази учебна година получихме 25 предложения за наши изявени ученици да получат годишната стипендия „Севлиево 21 век“.

Изброявам всичко това, за да покажа духа, в който работи сдружението. Ние сме преди всичко съмишленици и партньори за една обща кауза - да помагаме на нашия град.

Третата група от дейности, които бих искал да спомена, не станаха популярни извън сдружението, защото бяха насочени към подобряване на лидерските умения на собствениците и управителите на фирмите, които членуват в него. Това бяха обучения и семинари на теми - “Умения за ефективна комуникация с външни и вътрешни клиенти“, „Мотивация на служителите“, " Успех, базиран на опита". Проведохме тези обучения с участието на външни лектори и те бяха много добре приети.

Как според Вас се променя сдружението с годините. Доколко стъпвате на създаденото от основателите и първите учредители и какво ново се опитвате да установите в работата си?

30 години са период, през който всяка организация се развива и бизнес сдружението не прави изключение. Да вземем за пример състава на днешния Управителен съвет. Той е най-младият, откакто е създадено сдружението. Това са колеги с нов опит и нови идеи. Но, мога да кажа, че дневният ред на сдружението не се е променил по същество, и днес както в началото мислим как да подобрим благосъстоянието на севлиевци, да помагаме където можем – в здравеопазването, образованието, спорта, културата и много други. Смятам, че този дух и наследство, дадено от основателите на сдружението, няма да се променят.

Изображение - 13050На среща преди пет години по повод 25 г. от създаването на сдружението, снимка: "Севлиево онлайн"  

Трудно ли е да се прави благотворителност и само пари ли са достатъчни?

Разбира се, че парите са важни. Те ни помагат да осигурим материалната част на едно дарение. Но по-важно от това е отношението към другите. През годините видях примери, когато фирми от сдружението даваха своята помощ искрено и без показност, водени от вътрешната потребност да помогнат, защото имат възможност да го направят и осъзнават тази своя отговорност.

Работата с местната власт важна ли е?

Да, разбира се, защото на практика местната власт най-добре знае от какво се нуждаят нашите съграждани. През годините всички по-важни решения на Управителните съвети на бизнес сдружението, които касаят подобряване благосъстоянието на севлиевци, са вземани съвместно с кмета на община Севлиево. Общинската администрация винаги е била първият и най-главен партньор на сдружението.

Обществото осъзнава ли ролята на сдружението за благосъстоянието на Севлиево?

Знаете ли, не мисля, че обществото трябва да знае всичко за сдружението. Но много бих се радвал, ако повече хора се интересуват от нашето сдружение и ни подкрепят в действията ни, за да помагаме.

Какво пожелавате на членовете на сдружението?

На всички колеги от сдружението, на техните семейства, служители и приятели пожелавам преди всичко здраве и да съхраним сдружението още много по 30 години!

Изображение - 13046  

Отбелязването на 30 години от създаването на сдружението на бизнеса "Севлиево 21 век" чрез представяне на неговите председатели и учредители, е инициатива на "Севлиево 21 век", реализира се в партньорство със "Севлиево онлайн"

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!