ВиК Севлиево няма, но ВиК-то има "връзки с обществеността"

От 1 януари 2019 г. ВиК дружеството на Севлиево "Бяла" ЕООД не е оператор на ВиК, а клиентите му са клиенти на ВиК Габрово. Казано по-кратко - севлиевското ВиК се вля в габровското. В момента в Севлиево са само доскорошният управител Никола Бончев и две счетоводителки. Всъщност и управителят не е ясно какво управлява, но е управител. А сега е най-интересното - севлиевското ВиК, което има само управител, който не е управител, и две счетоводителки, които дооправят сметките по прехвърлянето към Габрово, има служител за връзки с обществеността. Той има договор с ВиК Габрово, за да отговаря за комуникацията в Севлиево. Във ВиК Габрово, към което от Нова година е Севлиево, също има служител за връзки с обществеността.  

Объркахте ли се? И аз. Няма как да го обясня по-просто. Ситуацията е не само оплетена, а напълно абсурдна. Габровското ВиК има PR, но той няма да бъде връзка с обществеността в Севлиево, затова в Севлиево ВиК-то, което не съществува, има собствен PR. Така де, връзките с обществеността са най-важното в една фирма.

В Севлиево вода може да няма с месеци, но PR за водата има. Да знаят хората в селата като минат десетина дни и чешмите им са сухи, на кого да се обадят. Друго си е като прочетеш "при първа възможност водоподаването ще бъде възстановено". Информиран си, че някъде, някога има една възможност да се изкъпеш под течаща вода.

Да, връзките с обществеността са най-важното в една фирма. Особено ако фирма няма. Пак ли се объркахте? И аз.   

автор: Емилия Димитрова

Защо в Габрово публикуват проекта си за бюджет, а в Севлиево не?
Коментари
Фейсбук е да си начешем езиците, там отговорност няма
Коментари
ВиК Севлиево няма, но ВиК-то има "връзки с обществеността"
Коментари
Колко публично е публичното обсъждане на бюджета
Коментари
Да разобличава всичко, което се крие в тъмата...
Коментари
Заигравката на „Бяла“ с търпението ни изпушва
Коментари
Какво свършиха управляващите в Ница? - Само те знаят
Коментари
Знаят ли в Община Севлиево кога е родена Мара Белчева?
Коментари
Да се знае кой управлява, гражданите – вън!
Коментари
След пътуването до Франция: изразено намерение за взаимопомощ
Коментари
Не сме свободни. Ние приехме модела
Коментари
Болката, наречена образование
Коментари
Очаква се икономически подем
Коментари
Ще се мре по списък, ред да има
Коментари
Ясни са играчите в основните отбори за мача на 26 март
Коментари
1-ви март - Ден на самодееца. Или кой уби театъра?
Коментари