Търсене

Високоспециализираното изследване Фетална морфология вече ще се прави и в Габрово

Севлиево онлайн
Записват за прегледи за 23 септември при д-р Бонка Попова (онкол

Снимка на fernando zhiminaicela от Pixabay

За първи път в габровска областта беше подписан договор с двама специалисти по акушерство и гинекология за извършване на високоспециализираната медицинска дейност Фетална морфология. Изследването е част от наблюдението на бременността на бъдещите майки по програма „Майчино здравеопазване“ и за него бременните жени трябваше да ходат в други градове.

Това е един от акцентите в новите договори между Районната здравноосигурителна каса и лекарите специалисти в областта. Другият е още едно високоспециализирано медико-диагностично изследване - фекален калпотектин. Изследването се назначава за диагностика на чревни заболявания, заплаща се от Здравната каса и е едно от новите, за които е сключен договор с Касата. Изследването ще се прави на две места в област габрово - ДКЦ-1 Габрово и ДКЦ-1 Севлиево. 

По-високи са цените на прегледите, които Здравната каса ще заплаща на лекарите специалисти. Първичен преглед ще се заплаща по 40 лв., вторичен - по 15 лв. Първичният преглед при педиатър вече е 42 лв. Ръст има и в цената на прегледите по диспансерно наблюдение и по програми „Майчино здравеопазване“ и „Детско здравеопазване“.

Повишени са цените, по които НЗОК закупува медико-диагностичните дейности (МДД) средно с 14 %. Включени са и няколко нови изследвания в областта на клиничната лаборатория и имунологията – например изследване на Витамин D; Натриуретичен пептид; Сърдечен тропонин; Количествено определяне на IgG антитела срещу Spike  протеина на SARS CoV-2, Анти-dsDNA антитела  и др.

Лекарите специалисти, които се грижат за осигурените пациенти в област Габрово са 249, показват обобщените данни на РЗОК от индивидуалното договаряне с лечебните заведения за специализирана извънболнична медицинска помощ по новия Национален рамков договор (НРД) за медицинските дейности 2023-2025.

Сключени са договори с 28 индивидуални, две групови практики за специализирана медицинска помощ, три диагностично-консултативни центъра (един в Габрово и два в Севлиево) и 13 медицински центъра, разположени в Габрово, Севлиево, Трявна и Дряново.

Най-много са специалистите, сключили договор с РЗОК Габрово по детски болести – 23, кардиология – 22, акушерство и гинекология – 18, ортопедия и травматология -18, хирургия - 17.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.