Търсене

Ярослав Дончев: „Севлиевогаз 2000“ е социален проект

Ярослав Дончев: „Севлиевогаз 2000“ е социален проект

В края на май Общинският съвет в Севлиево взе решение да упълномощи кмета, който е представител на Общината в Общото събрание на акционерите на „Севлиевогаз 2000“ АД, да гласува „въздържал се“ по точка от дневния ред, по която да се вземе решение за разпределение на 1 620 000 лв. като дивидент между двамата акционери „Идеал Стандарт – Видима“ и Община Севлиево. Този начин на гласуване бе предложен по време на самото заседание и бе различен от предложения в предварителния дневен ред, който имаха съветниците, където бе заложено кметът да гласува „за“ разпределението на дивидент.

Случилото се предизвика дискусии както в пленарна зала, така и след това. В основата им бе дали е законно парите, които са във фонд „Резервен“, да се разпределят като дивидент. Очертаха се две коренно противоположни позици, но в крайна сметка съветниците гласуваха така, както кметът поиска: „въздържал се“ за разпределение на дивидент.

Дни по-късно другият акционер в газовото дружество, „Идеал Стандарт - Видима“, излезе с позиция, с която поиска конструктивен диалог с общинското ръководство и пълна прозрачност на процесите в газовото дружество. Какво провокира позицията на „Идеал Стандарт - Видима“, каква е позицията на компанията по отношение ширещото се в общественото пространство, че предстои приватизация на дела на Община Севлиево в газовото дружество, колко струва „Севлиевогаз“ и каква е цената да си акционер в най-коментираната севлиевска фирма и да имаш за партньор Общината? – Отговорът по-долу в един разговор с Ярослав Дончев – изпълнителен директор и председател на Борда на директорите на „Идеал Стандарт-Видима“ АД.

 

Господин Дончев, как коментирате решението на ОбС Севлиево, с което кметът бе упълномощен да гласува „въздържал се“ относно разпределението на дивидент от „Севлиевогаз 2000“, т.е. Общината няма да получи дивидент?

Решението ме изненада по две причини. Първо, защото първоначалното предложение, внесено на заседанието на Общинския съвет, бе кметът да бъде упълномощен да гласува „за“ разпределението на дивидент. Не намирам обяснение защо в последния момент, на самото заседание, кметът промени позицията си.

Но изненадата ми идва и от другаде. Предложението да бъде разпределен дивидент между акционерите в „Севлиевогаз 2000“ е продиктувано от нуждите на Община Севлиево. Няколкократно от там са заявявали, че в бюджета няма достатъчно средства за реализирането на важни проекти, които биха променили облика на града ни. Дори бе поставен въпрос за продажба на активи в печеливши дружества, за да се съберат необходимите средства, които биха могли да се инвестират в инфрастуктурни проекти с голямо значение за общината. Затова като лоялен партньор възложихме на изпълнителния директор на „Севлиевогаз 2000“ и на Борда на директорите на дружеството да проверят какви са възможностите за разпределение на дивидент съобразно нуждите на дружеството. Резултатът показа, че има достатъчно средства във фонд „Резервен“, които са над законово необходимите 10%. Сумата я знаете, 1 620 000 лв. и тя може да се разпредели под формата на дивиденти.

В същото време газопреносната мрежа е изградена и в краткосрочен период не се налагат сериозни инвестиции. Което означава, че в бъдеще не предстои ползването на натрупаните във фонд „Резервен“ средства за някакви ключови инвестиции. И всичко това на фона на нуждата на единия от двамата акционери от средства. Затова предложихме фондът да бъде разпределен между двамата акционери, което означава, че в Община Севлиево биха постъпили повече от 800 000 лв., при това в средата на годината. А тези средства могат веднага да се инвестират в ключови проекти. Затова останах изненадан, че Община Севлиево не поиска да получи тези 800 000 лв.

Смятате, че Община Севлиево не иска тези пари, но въпросът бе поставен по друг начин – че е незаконно да бъдат разпределени като дивидент парите от фонд „Резервен“

Не, въпросът беше конкретен – Общината има ли нужда и иска ли разпределение на дивидент от „Севлиевогаз 2000“.  На практика въпросът бе изместен – дали може или не да се разпределя дивидент от фонд „Резервен“. Въпросът беше конкретен – необходими ли са 800 000 лв. на общинския бюджет.

Излиза, че Общината се отказва от тях? Знаете ли защо?

Не мога да отговоря. Разбира се, имам догадки, но те се базират най-вече на слуховете, достигнали до нас за предстояща приватизация на акциите на Общината в газовото дружество. Казвам слухове, защото до нас официална информация по този въпрос няма. Не знам дали Вие разполагате с такава, но ние нямаме заявена позиция от Община Севлиево какво възнамерява да прави с акциите си в „Севлиевогаз 2000“.  В този смисъл, ако действително се обмисля приватизация, смятам, че запазването на фонд „Резервен“ е един много добър подарък за бъдещия инвеститор.

Казвате, че не сте запознат с позицията на Община Севлиево, но на заседанието на Общинския съвет кметът д-р Иван Иванов каза, че през последните пет години са искали да бъде разпределен дивидент, но вие, от „Идеал Стандарт - Видима“ не сте откликнали на това им желание. Кой казва истината?

През годините, вече 18 години на съвместно партньорство в „Севлиевогаз 2000“, голяма част  от печалбата е влагана във фонд „Резервен“. Целта е бъдещи инвестиции в разширяване на газопреносната мрежа и наложителни реконструкции по нея. Другата част е разпределяна като дивидент. Не е вярно, че не е разпределян дивидент, но с по-малката част от печалбата, тъй като голямата част бе заделяна за бъдещи инвестиции. И това е решение на двамата акционери – Община Севлиево и „Идеал Стандарт - Видима“. Решение за разпределяне на дивидент не може да бъде взето от единия акционер. Такива са били вижданията на двамата акционери, така са подходили.

А сега какво се промени?

Анализът на нуждите и перспективите пред газовото дружество показа, че в краткорсрочен план няма нужда от инвестиции. В същото време единият акционер има нужда от средства. И просто откликнахме.

Господин Дончев, в интервю за една от местните медии тази седмица изпълнителният директор на "Севлиевогаз 2000" инж. Момчилов каза, че тези 1 620 000 лв., т.е. парите от фонд „Резервен“, ги няма в някоя банкова сметка. И ако трябва да се плати дивидент, дружеството ще тегли банков заем.

Парите от фонд „Резервен“ не може да ги няма, те стоят по баланса. В каква форма и по коя сметка, това е в компетенциите на изпълнителния директор. Той е човекът, който представлява дружеството и този, който управлява фонд „Резервен“. В компетенциите на акционерите и единствено на акционерите е да решат какво да правят с фонд „Резервен“.  В случай, че акционерите вземат решение да бъде разпределен дивидент, то в компетенциите и отговорностите на изпълнителния директор е да извади тези средства от баланса и да ги предостави на акционерите.

И все пак, възможно ли е парите да ги няма, т. е. да ги няма като сума?

Не, не е възможно да ги няма, те стоят в баланса. Естествено никое дружество не държи средства на каса или в банка, особено в такива големи размери. Ако беше така, ние като акционери бихме имали претенции. Парите са в различни пера, не мога да кажа къде. Може да са в „работен капитал“, в „наличности“, във „вземания“, „задължения“, може да бъдат под формата на депозити, под форма на краткорочни и дългосрочни вземания или в активи. Това може да се види само след анализ, който ще покаже по какъв начин сумата би могла да бъде извадена от баланса и платена на акционерите. На този въпрос може да отговори само и единствено изпълнителният директор на „Севлиевогаз 2000“.

А вариант дружеството да тегли кредит, за да изплати дивидент?

Кредитът винаги е последен като възможности и решение. Управлението на активите и пасивите е приоритетно. Вижте, ситуацията прилича много на едно семейство. Двамата съпрузи вземат решение да заделят пари. Било за да отидат на почивка, да направят ремонт или за някакви други цели. Единият от двамата решава да управлява тези пари. И той носи отговорност за управлението им. Но идва времето, когато тези пари трябва да се извадят, защото е дошло времето за почивката или за ремонта, за който са заделяни. Отговорността как ще се съхраняват тези пари е в този, който ги държи, т.е. който е трябвало да ги управлява. Но не е възможно той да каже, че парите ги няма. Така е и в случая – 1 620 000 лв. ги има, въпросът е под каква форма са.

Налице са две коренно противоположни позиции по отношение на това законно ли е или не да се разпределят сумите от фонд „Резервен“ като дивидент. Вашето мнение?

Мнението на нашата компания е категорично – парите от фонд „Резервен“ могат да се разпределеят като дивидент. Искам да поясня още нещо. В началото на деня преди заседанието на Общинския съвет от 30 май 2017 г. ние предоставихме на съветниците становище на адвокатска кантора „Боянов и Ко“, което е в подкрепа на възможността фонд „Резервен“ да се разпредели като дивидент. За вашите читатели искам да поясня, че „Боянов и Ко“ е една от водещите адвокатски кантори в България и според едно от най-авторитетните списания “The Lawyer“ бе обявена за кантора номер едно на Югоизточна Европа. Адвокат Колев, който подписа становището, е доцент доктор по търговско право и е сред водещите специалисти в България по търговско корпоративно право. Самият той, както и кантората, потвърди, че това е обичайна операция, която те са правили многократно за свои клиенти, а клиентите им са много.

Затова за мен въпросът може или не може да се разпредели дивидент от фонд „Резервен“ изобщо не стои. Може да има различни становища, но разберете, че в случая не става дума за интерпретация, а за член от Търговския закон.

Какво следва оттук насетне. Има решение на ОбС, с което съветниците задължават кмета да гласува „въздържал се“. Което означава, че дивидент от „Севлиевогаз 2000“ не може да разпределите. Може ли да се промени нещо на самото общо събрание?

На самото общо събрание нищо не може да се промени. „Въздържал се“ или не, за нас това означава, че Общината няма нужда от тези пари. Ние не можем да вземем решение за разпределение на дивидент без подкрепата на Общината. А искането ни за разпределение на дивидент е изцяло в подкрепа на Община Севлиево. Но това решение не е окончателно. То подлежи на промяна, тъй като всеки от двамата акционери по всяко време може да поиска от председателя на Съвета на директорите свикване на извънредно общо събрание, което да веземе съответното решение.

Това, което за мен е по-важно, е дали в целия този процес има яснота. Защото липсата на яснота води до появата на слухове  в обществото, в медиите. До нас стигнаха слухове и за евентуална приватизация на акциите на другия акционер. Искам ясно да заявя, че „Идеал Стандарт - Видима“ е отговорен партньор. Работим 18 години по този проект и за нас е изкючително важно да знаем каква е позицията на Общината по отношение на евентуална приватизация на техния дял в „Севлиевогаз 2000“.  Защото това би означавало Общината да заяви дали потвърждава ангажимента и желанието си да бъде социално отговорна и да изпълнява социалната си роля в „Севлиевогаз 2000“.  И второ, ние искаме ясна и твърда позиция дали Общината възнамерява да продаде своите акции. Смятам, че Община Севлиево дължи отговори както на нас, така и на бизнеса и на обществото.

Кметът д-р Иванов каза, че това не стои на дневен ред.

Което не означава, че няма да се появи на дневен ред през лятото, когато всички са в отпуска и такива решения най-лесно могат да се вземат. Разбира се, аз вярвам, че Община Севлиево никога не би подходила по този начин. Все пак живеем и работим в един наистина европейски град.  Но определено смятам, че за да се спре със спекулациите е най-добре от Общината да заявят какво мислят и възнамеряват по този въпрос.

„Идеал Стандарт - Видима“ има ли интерес да изкупи акциите на Община Севлиево в „Севлиевогаз 2000“?

За да Ви отговоря, трябва да се върна малко назад. От самото начало „Севлиевогаз 2000“ е една по-скоро социална, отколкото бизнес инициатива. Всичко започна от „Американ Стандарт“, които дариха 2 милиона долара на „Булгартрансгаз“, за да се изгради трасето от Деветаки, Плевенско до АГР-а в Севлиево. След което, през 1999 година, доброто партньорство между Община Севлиево  в лицето на тогавашния кмет Йовко Йовков и „Американ Стандарт“ доведе до решението за започването на този социален проект, наречен „Севлиевогаз 2000“.

Защо социален г-н Дончев, нали всички си плащаме газта?

За нас участието в „Севлиевогаз 2000“ не е в основния бизнес на „Идеал Стандарт-Видима“. На първо място изграждането на газопреносна мрежа за бита, за бизнеса, за обществените сгради измени облика на Севлиево. Второ, още от самото начало бе решено цените, на които се продава природния газ в община Севлиево да бъдат възможно най-конкурентни, т.е. целта не е печалба на всяка цена, както би подходило едно частно дружество. Да, дружеството трябва да носи приходи, но не за сметка на неговата социална роля. И третото направление на социалната роля на „Севлиевогаз 2000“ е партньорството с ключови обществени институции. Когато те изпаднат в затруднения, които водят до забавяне на плащания, от дружеството проявяват разбиране. Вие знаете как подхождат при забавяне на плащане други компании. Не вярвам някой в Севлиево да иска по подобен начин да се подхожда и към сметките за газ.

Вземете болницата, която е един от най-големите длъжници на дружеството. И ние не само сме съгласни с това да има компромиси, а смятаме, че то е изкючително важно, защото сме социално отговорна компания и имаме социални ангажименти. А те са разнопосочни. В момента извършваме ремонт в Акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“, следващата седмица ще подпомогнем и Хирургично отделение. „Идеал Стандарт-Видима“ е най-големият работодател не само в Севлиево, а в Централна Северна България. 3200 служители работят при нас, отделно имаме партньори, които са свързани пряко или непряко с дейността на заводите ни. Всичко това ни отрежда изключителна социална роля, затова сме социално ангажирани. Знаете, че подпомагаме образованието, спорта, културата, здравеопазването. В Севлиево почти няма инициатива, която да се случи без помощта на „Идеал Стандарт-Видима“. И го правим, за да променим облика на града ни, но и за да задържим нашите младежи тук, в Севлиево. Това е причина и за участието ни в този проект „Севлиевогаз 2000“. Затова го наричам социален проект и затова в него наш партньор е Община Севлиево.

Какво ще стане, ако партньорът ви продаде дела си и напусне този проект, както го наричате?

Променя се същността на социалния ангажимент. Новият инвеститор, независимо кой е, превръща дружеството в изцяло частно. И тази социална роля с конкурентните цени, гъвкавостта по отношение задълженията на обществените институции, ще приключи. Затова аз съм горд севливец затова, че ако облика на града ни все още не е стигнал нивото на Европа, то бизнесът и гражданите са на европейско ниво. Доказва го категоричната реакция на бизнеса по отношение на слуховете за приватизация на газовото дружество, категоричната и бърза реакция на обществеността. Знаете колко бързо се събраха необходимите подписи в подкрепа на искането за провеждане на местен референдум, на който хората да отговорят дали да се продава общинският дял в газовото дружество. Заради всичко това е много важно от Община Севлиево да заявят намеренията си относно бъдещето на „Севлиевогаз 2000“. Ние от своя страна заявяваме категоричната си готовност да продължим да бъдем социален партньор в „Севлиевогаз 2000“, заедно с Община Севлиево.

Има ли отговор на позицията, която от компанията разпространихте в началото на седмицата?

До този момент не. Очакваме го.

Не е ли нисък капиталът на „Севлиевогаз 2000“ от 1 875 000 лв.?

Като финансист смятам, че капиталът не е основополагащ при осъществяване дейностите на едно дружество, нито при евентуална негова продажба. Реалните фактори, които имат значение, са печалбата, клиентите, договорите на дружеството, активите, необходимостта от бъдещи инвестиции. Капиталът е свързан с нивото на ангажимент на дружеството, но не е ключов фактор при една продажба на акции.

Колко би струвало „Севлиевогаз 2000“, ако се обяви приватизация на част от акциите?

Цената на дружеството би могла да се определи чрез пълен анализ на цялата дейност, бъдещите и текущите печалби. За мен в случая обаче социалната цена е по-висока.

Възможно ли е да има неглижиране на дейността от страна на ръководството на газовото дружество от последната година. Задавам този въпрос, защото за мен беше странно отчитането на загуба в размер на 30 000 лв. за 2016 година.

Определено това ще бъде ключовият въпрос, на който ще очакваме отговор от изпълнителния директор на предстоящото Общо събрание. Като финансист смятам, че е доста удобно едно добре управлявано дружество да приключва на загуба годината, в която започва да се коментира неговата приватизация. Вярвам ще се съгласите, че никой не продава дружество, което е реализирало в последния период загуба, защото цената на такова дружество е много ниска. В такива ситуцаии се прави план за връщането на високи нива на печалба и едва тогава се мисли за продажба. Това е другото, което ме учудва, говорейки се за приватизация на „Севлиевогаз 2000“.  Защото приватизация сега, означава, че не може да се иска висока цена. Което действително е удобно, но не за Община Севлиево, а за бъдещия купувач.

Дали не сте против евентуална приватизация на „Севиевогаз 2000“, защото се коментира, че това ще доведе до вдигане цената на газа?

„Идеал Стандарт-Видима“ не купува газ от „Севлиевогаз 2000“. Като голям потребител купуваме директно от „Булгаргаз“. Ползваме едниствено услугата за пренос. В същото време сме акционер, което означава, че вдигането на цената на газа ще вдигне и нашата печалба.

А мислите ли, че ако общинските акции минат в частни ръце цената на газа ще скочи?

Няма инвиститор, който да вложи пари в нещо и да не търси печалба. Всеки инвеститор би вдигнал цената на газа и би искал парите в срок, в противен случай би преустановил  подаването на газ.

На финала, г-н Дончев, не ви ли се струва, че говорихме по теми, по които официално никой не говори, а всички коментират? Аз Ви задавах въпроси, провокирани от слухове, Вие отговаряхте също въз основа на това, което сте дочул. А темата „Севлиевогаз 2000“ е доста сериозна.

Знаете ли защо е така? Защото липсва прозрачност. След като обществото коментира, обсъжда и задава въпроси, трябва да им се отговори. Може да са безпочвени, може да не кореспондират с реалността и действителните намерения. Но ако е така, нека да се каже. И тогава спекулациите ще спрат и всеки ще си гледа работата. Само че се натрупаха доста съвпадения и ситуации, които не оставят съмнение, че има някакви намерения. Какви обаче, от кого, за какво? Аз лично очаквам това да се промени и вярвам в доброто партньорство с Община Севлиево такова, каквото сме го имали и поддържали през годините, в името на хората в общината.

Знаете ли, че на този етаж, където с Вас разговаряме, работят сто от най-квалифицираните специалисти в страната. Сред тях има от цяла България. Някои управляват оттук дейности на „Идеал Стандарт Интернешънъл“. Те идват, за да работят в Севлиево, но повечето избират да живеят в съседните градове. И са склонни да пътуват сутрин и вечер, но да не живеят тук. Една от причините е проблемът с водоснабдяването. Не ми се иска да се появи и втора – газоснабдяването или цената на природния газ. Бих бил удовлетворен обаче, когато новите ни специалисти, които започват работа в заводите ни в Севлиево, изберат да останат и да живеят в Севлиево. Това ще означава, че сме превърнали града си в добро място за живеене.  

автор: Емилия Димитрова

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.