Търсене

За безопасност на птиците ЕРП Север влага 3.3 млн. лв. за обезопасяване на 10 000 ел. стълба

Севлиево онлайн
За безопасност на птиците ЕРП Север влага 3.3 млн. лв. за обезопасяване на 10 000 ел. стълба

Червеногушата гъска е един от видовете, които често стават жертва на електропроводната мрежа, снимка: ЕРП Север

Близо 21 300 устройства за защита на птиците от различен тип са монтирани от ЕРП Север от началото на 2020 г. досега по мрежата в Североизточна България.

От края на 2022 г. ЕРП Север в сътрудничество с Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) стартира участието си в проект по програма LIFE на Европейския съюз. Инициативата, озаглавена „Безопасно небе за птиците в Североизточна България“, е с основна цел предотвратяване на смъртността сред птиците, причинена от токов удар и сблъсък с въздушни електропроводи. Проектът е насочен към 16 целеви вида птици, основно застрашени от изчезване и включени в различни списъци за опазването им. Обществената поръчка за доставка на птицезащитни устройства, обявена от ЕРП Север за целите на проекта, вече е в ход и след получаване на материалите ще започнат същинските дейности по обезопасяване на мрежата.

Участието на ЕРП Север в проекта е в унисон с провежданата до момента политика на компанията за опазване на живота и здравето на птиците в обслужваната територия. Проектът ще продължи 5 години и предвижда влагането на 3,3 млн за обезопасяване на 10 000 електрически стълбове по мрежата в Североизточна България, както и за маркиране на въздушни електропроводи с 5 000 светлоотразителни маркери (т.нар. дивертори). За целта са подбрани 28 специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Североизточна България и в ключови коридори между тях. 

Стойността на инвестираните от електроразпределителното дружество средства за предпазни устройства до момента е 1,15 милиона лева.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.