Търсене

За повечето европейци промените в климата са най-голямото предизвикателство

За повечето европейци промените в климата са най-голямото предиз

Снимка от ELG21 от Pixabay

Повече от половината млади хора в Европейския съюз гледат на изменението на климата като на основно глобално предизвикателство за бъдещето на Съюза. Това става ясно от публикуваното вчера съвместно проучване на Евробарометър, Европейският парламент и Комисията относно бъдещето на Европа.

Девет от 10 млади европейци са съгласни, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, като 87 % от всички анкетирани също споделят това мнение.

43 % от анкетираните заявяват, че основната полза от участието на европейските младежи в Конференцията за бъдещето на Европа е съсредоточаването върху въпроси, които са от интерес за тях.

81 % от анкетираните заявяват, че са щастливи да живеят в ЕС.

68 % от европейците са съгласни, че ЕС е място на стабилност в един тревожен свят; а според 67 % от европейците проектът на ЕС предлага бъдеща перспектива за европейската младеж.

Днешното проучване на Евробарометър показва, че 91 % от хората на възраст 15—24 години смятат, че борбата с изменението на климата може да спомогне за подобряване на собственото им здраве и благосъстояние, докато при хората на възраст 55 или повече години 84 % са съгласни. Почти всеки втори европеец (49 %) гледа на изменението на климата като на основното глобално предизвикателство за бъдещето на ЕС, с огромна подкрепа за екологичните цели на Европейския зелен пакт: 88 % от европейците смятат, че е важно да се увеличи делът на енергията от възобновяеми източници в нашата икономика и да се постигне по-голяма енергийна ефективност, а 80 % са съгласни, че е важно Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и да се насърчава растежът на пазара на превозни средства с нулеви и ниски емисии.

Други бъдещи глобални предизвикателства, изтъкнати от анкетираните, включват здравеопазването (34 %) и принудителната миграция и разселването (посочени от около 30 %).

Наличието на сравними стандарти на живот (31 %) и обща здравна политика (22 %) са двата най-полезни аспекта за бъдещето на Европа. Европейците също така отдават приоритет на по-голямата солидарност между държавите членки (21 %) и енергийната независимост (20 %).

Предимства, предизвикателства и ценности на ЕС

Трите най-често посочени предизвикателства, пред които е изправен самият ЕС, са социалните неравенства (36 %), безработицата (32 %), следвани от въпросите, свързани с миграцията (31 %). Подобно на глобалните предизвикателства, въпросите, свързани с околната среда и изменението на климата, също заемат челно място в списъка на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, според 32 % от анкетираните.

Европейците считат, че зачитането от страна на ЕС на демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава (27 %) е основното предимство на ЕС, следвано от неговата икономическа, промишлена и търговска мощ (25 %).

Мирът (49 %), свободата на убеждение (47 %), социалното равенство и солидарността (45 %), толерантността и отвореността към другите (44 %) са ценностите, които ЕС най-добре въплъщава — в сравнение с други държави, според анкетираните.

Гласът на гражданите в ЕС

90 % от европейците са съгласни, че гласът на гражданите в ЕС следва да се взема предвид в по-голяма степен при вземането на решения, свързани с бъдещето на Европа. 55 % от европейците посочват, че гласуването на европейските избори е един от най-ефективните начини да се гарантира, че гласовете на гражданите се чуват от вземащите решения на равнището на ЕС.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!