Търсене

Забраната за износ на инсулини и антибиотици за деца се удължава до края на февруари

Севлиево онлайн
Забраната за износ на инсулини и антибиотици за деца се удължава до края на февруари

снимка: Pixabay

Министърът на здравеопазването проф. Христо Хинков издаде нова заповед, с която се забранява износът на инсулини и аналози и други понижаващи кръвната захар лекарства, както и антибиотиците, предназначени за системна употреба в детска възрастдо 29 февруари 2024 г.

До удължаване на срока на забраната се е стигнало след анализ, извършен въз основа на информация, постъпила от Регионалните здравни инспекции в страната. От него става ясно, че при извършени над 400 проверки в аптеки от открит тип или близо 15% от аптеките в България, има забавяне или нерегулярни доставки на лекарствени продукти от фармакологичната група „Инсулини и аналози“. Това означава ,че те липсват във всяка трета от проверените. По отношение на антиинфекциозните лекарствени продукти за системна употреба, предназначени за лечение на деца, изводите отново са за нерегулярни доставки в около половината от проверените аптеки. 

От Министерство на здравеопазването e изискана информация от Министерството на финансите относно предоставяне от страна на Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите на информация за вноса и износа на лекарствените продукти, предмет на заповедта за забрана на износ. Информация е изискана също от Изпълнителната агенция по лекарствата, както и справка от Националната здравноинформационна система, относно предписаните и отпуснатите количества от лекарствените продукти обект на забрана за износ за последните два месеца.

По данни на „Информационно обслужване“, през последните два месеца, броя предписани количества опаковки инсулини и аналози надвишава броя на отпуснатите в аптека опаковки. Процентното изпълнение на предписаните рецепти за инсулини и аналози е до 61%. Във връзка с предписаните и отпуснати опаковки антибиотици за деца "отчетливо се забелязва близко до вече споменатото процентно съотношение между предписаните и отпуснатите опаковки лекарствени продукти", се казва в съобщение от Министерството на здравеопазването до медиите. 

Затова "след извършен задълбочен анализ на актуалната ситуация с наличността на гореспоменатите групи лекарствени продукти, се установи необходимост от удължаване на забраната за износ. Целта е да се осигури достатъчно количество от тези лекарствени продукти, необходими за лечението на българските пациенти за опазване на тяхното здраве и гарантиране на непрекъснатост на лекарствената им терапия", се казва още в съобщението.

До забраната за износ на инсулини и някои антибиотици се стигна след зачестили сигнали за липсата им в аптечната мрежа. Министър Хинков забрани износът им до 31 декември 2023 г., но последва нова забрана със нрок до 31 януари 2024 г. 

 

 

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.