Търсене

Заключително представяне на рeзултатите от ученически практики в град Падуа, Италия по програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз

Текстът не е част от редакционното съдържание на сайта
ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Заключително представяне на рeзултатите от ученически практики в град Падуа, Италия по програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз

На 26.10.2023 г. в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ се проведе заключително събитие по проект „Развитие на дигиталните и зелени умения на учениците за инвестиране в устойчиво бъдеще на ЕС“, по програма „ЕРАЗЪМ+“ на Европейския съюз в парка за зелена енергия „Фениче“ в град Падуа – Италия, където се споделиха добри практики и демонстрираха придобити професионални компетенции, знания и ноу-хау с акцент върху дигиталните и зелени умения. Дейностите по проекта се реализираха в периода от 08.07. до 22.07.2023 г. и в него взеха участие 20 ученици от X и XI клас на ПГМЕТ и двама ръководители.

С цел мултиплициране на резултатите от проекта на мероприятието бяха поканени представители на РУО – Габрово и Общинска администрация в гр.Севлиево, директори и учители от училищата в Община Севлиево, учители, ученици и родители на ученици от ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров“.

Директорът на училището госпожа Ани Андреева откри срещата като представи новите възможности за професионално усъвършенстване на учители и ученици през учебната 2023/2024 година, чрез участието в предстоящи проекти по програма „ЕРАЗЪМ+“ акредитация в сектор „Професионално образование и обучение“.

За да демонстрират уменията си, придобити от практическите занимания по време на престоя си в Падуа част от учениците бяха разпределени по щандове и споделиха добри практики по метода „Learning by doing“ , в областта на:

- фотоволтаици, ветрогенератори и използването на горивни клетки за производство на водород и превръщането му в електрическа енергия;

- различни смарт-системи в интелигентни градове с Arduino;

- роботика – сглобяване, асемблиране и управление.

Останалата част от учениците споделиха своите знания и преживявания чрез клипове и снимки от упражненията, представени в презентации за хибридните и електрически автомобили и възможностите при работа с дронове.

В края на срещата учениците и гостите имаха възможност да чуят оценката за работата на екипа от ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“ в парк „Фениче“ от менторът Даниел Готардело, който сподели задоволство и удовлетвореност от съвместната работа и изрази надежда за бъдещи професионални срещи.

 

Този проект № 2022-1-BG01-KA122-VET-000069604 Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“ е финансиран от програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Настоящият документ отразява единствено възгледите на авторите и Европейския съюз не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

  • TАГОВЕ:
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!