Търсене

Заплатите на лекарите да бъдат повишени с 800 лв. предвижда новият колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване"

Заплатите на лекарите да бъдат повишени с 800 лв. предвижда новият колективен трудов договор в отрасъл

Новият колективен трудов договор в отрасъл "Здравеопазване" предвижда заплатите на лекарите да бъдат повишени с 800 лв., на професионалистите по здравни грижи – с 550 лв., а на останалите медицински работници – с 200 лв.

Той бе подписан вчера, 12 април 2022 г. Подписи под него сложиха представителите на Федерацията на синдикатите в здравеопазването към КНСБ, Медицинска федерация „Подкрепа“ и Националната браншова стопанска камара на търговците – дистрибутори на едро на лекарствени средства, медико-санитарни и билкови препарати и здравният министър проф. Асена Сербезова в качеството си на медиатор между синдикати и работодатели.

Работодателските организации, които решат да подпишат колективния трудов договор, имат тази правна възможност да го направят и на по-късен етап, уточняват от Министерството на здравеопазването.

„Повишаването на жизнения стандарт на работниците и служителите в сферата на здравеопазването е един от механизмите за повишаване качеството на предлаганите здравни услуги. Това е и една от възможностите за ефективно противодействие на все по-наболелите проблеми, свързани със заетостта в сектора, както с привличането, така и със задържането на младите специалисти. За всички нас е ключово да осигурим минималните стандарти, които да  гарантират както професионалното самочувствие на медицинските служители, така и тяхната удовлетвореност от ежедневната работа“, посочи проф. Асена Сербезова.

На подписването присъства и министърът на труда и социалната политика Георги Гьоков. „Колективният трудов договор е стъпка, която ще повиши доходите на работещите в сектора и ще допринесе за задържането на медицинските кадри у нас. Това е особено важно за младите медици, които ще имат по-голям стимул да останат да работят в България“, отбеляза министър Гьоков.

Проф. Сербезова заяви, че постигането на по-високи, адекватни на съвременния живот възнаграждения в сектор „Здравеопазване“, е една от приоритетните задачи на воденото от нея министерство. „Даваме си сметка, че сключването на отрасловия колективен трудов договор е първата стъпка към реалното увеличение на доходите на медицинския персонал.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.