Търсене

Започва акция „Зима“, ще се следи за спазването на правилата от водачи и пешеходци

Севлиево онлайн
Започва акция „Зима“, ще се следи за спазването на правилата от водачи и пешеходци

От 01 до 30 ноември 2022 г. на територията на страната се провежда традиционната акция „Зима“. Акцията се провежда по инициатива на Съюза на българските автомобилисти в партньорство на Българския Червен кръст и други държавни институции.

Акцията се провежда в три кампании, които и тази година са със следните акценти:

От 1 до 10 ноември 2022 г. е кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“, насочена към водачите на ППС - велосипеди, превозни средства с животинска тяга и др. Ще се проверява изправността на светлините на превозните средства, но ще се следи и за наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация на каруци, задвижвани с животинска тяга и на малогабаритната селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на акцията, предупреждават от Областната дирекция на МВР в Габрово. 

Контролът в ще бъде насочен още към спазването на ограниченията за движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, каруци с животинска тяга и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа; недопускане движението извън населените места през тъмната част на денонощието и при намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка; същото ограничение е в сила и за индивидуални електрически превозни средства; управление без каска, ако водачите са на възраст до 18 години; недопускане движението през тъмната част на денонощието на водачи на ППС с животинска тяга без светлоотразителни жилетки; недопускане управлението на велосипеди по магистралните пътища.

Кампания „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“ стартира от 11 и продължава до 20 ноември 2022 г.. Тя е насочена към пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците. Контролната дейност на пътна полиция в тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътниците, както и над водачите, неосигуряващи предимство на пешеходците.

Ще се извършва активен контрол за спазване от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение. Специално внимание ще се обръща на пешеходците, които най-често и в населени, и в извън населени места се движат неправилно в тъмната част на денонощието (при сумрак или на неосветени или слабо осветени участъци). 

Ще се взима отношение спрямо пътници, пътуващи в нарушение на Закона за движение по пътищата и които създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия. Ще се осъществява контрол и за това дали водачите на автомобили дават предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.

Кампанията „Безопасно шофиране през зимата“ е планирана   през периода 21 – 30 ноември 202 г.. Тя е насочена към контрол на техническата изправност на автомобилите и на осветителните системи.

            От пътна полиция обръщат специално внимание на водачите на моторни превозни средства, които трябва:

            - да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм;

            - да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;

            - да се движат с изправна стъклопочистваща система.

По време на акцията ще се провеждат специализирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се взима отношение. 

По време на акция „Зима“ е планирано и извършването на оглед за състоянието на пътните настилки, сигнализацията с пътни знаци и пътна маркировка и осветеността на участъците от уличната мрежа с повишена опасност за пътнотранспортни произшествия. При необходимост ще бъдат изготвяни предписания до собствениците на пътя.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!