Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Снимка на F1 Digitals от Pixabay

от Емилия Димитрова

Днес седмокласниците се явяват на първия изпит за външно оценяване – по български език и литература. В сряда е изпитът по математика. И двата изпита са задължителни, а резултатите от тях трябва да станат ясни не по-късно от 29 юни т.г. С това се поставя началото на тазгодишната канидадт-гимназиална кампания, тъй като резултатите от двата изпита са вход за средните училища.

В срок до два работни дни след обявяване на резултатите от националното външно оценяване, учениците имат право да се запознаят с проверената си изпитна работа. Това става в съответното Регионално управление на образованието (РУО) и в присъствието на родител. За учениците от Севлиево, които искат да видят как е оценена работата им, това може да стане в РУО Габрово. Не се разрешава снимане, копиране, изнасяне или преписване на изпитните работи.

Класирането на учениците за гимназиите

се извършва на три етапа. Заявление за участие в първия етап се подава от ученика, в присъствие на родител, от 3 до 7 юли включително. Това става на място в училищата гнезда или онлайн. За Севлиево тази година училището-гнездо е Основно училище „Стефан Пешев“, работно време на комисията по прием на документи е от 8.00 до 18.00 ч.

При подаване на заявление онлайн от избран компютър е необходимо да се влезе в системата с десетцифрен код, изписан на служебната бележка, която учениците са получили при яваването си на изпитите за външно оценяване. Веднъж подадено заявлението не може да бъде променяно в електронната система.

Учениците, класирани на първо, второ и трето място на националните кръгове на олимпиадата по „Български език и литература“ и на олимпиадата по „Математика“, могат да участват в класирането с оценка „Отличен (6)“ вместо резултата от приемния изпит по съответния учебен предмет, като представят копие на съответния удостоверяващ документ. Същото важи и за учениците, включени в окончателния състав на националните отбори, определени за участие в международни олимпиади.

Класирането се извършва

по низходящ ред в зависимост от бала и реда на посочените желания.

За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище. Всеки ученик се класира само по едно желание за всеки етап на класиране. Ако ученик се е записал в дадено училище, но след това е изтеглил документите си, губи мястото си.

За незаети се смятат местата за които няма приети ученици, има приети, но незаписали се в срок и записали се, но след това изтеглили документите си.  

Максималният бал,

който може да постигне един ученик е 500 точки. Той се определя по следния начин: от въшното оценяване максимума е 400 точки, от учебни предмети от свидетелството за завършен 7 клас се получават максимално 100 точки, съгласно скала за преобразуване на оценките в точки.

Списъците с приетите на първи етап

ученици се обявяват до 13 юли 2020 г. включително. До 16 юли приетите на първо класиране могат да се запишат. Същия ден започва да тече срокът за подаване на заявление за участие във втория етап на красиране.

Три паралелки дуално обучение, по-известно като "учене чрез работа", предлагат севлиевските гимназии за тазгодишния прием в средните училища. Едната паралелка е „Машини и системи с ЦПУ“ в ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров“, две половин паралелки са поискали да бъдат разкрити в Професионална гимназия "Марин Попов" - едната е „Експлоатация на автомобилния транспорт“, другата - „Трайни насаждения“. 

Важно е учениците и родителите им да знаят, че

приетите на първи етап по първо желание задължително трябва да се запишат.

Ако не го сторят, нямат право да подават заявление за участие и да участват във второ класиране, защото са класирани на най-желаната от тях позиция. Ако не се запишат след първо класиране, ще могат да участват отново в класиране едва на трети етап.

Ученици, класирани по второ или следващо желание на първи етап, запазват мястото си при участие във втори етап на класиране, в който се подреждат неприетите до този момент кандидати.

Учениците, които не са приети и класирани на първи етап, не подават заявление за участие във втори и участват в класирането по служебен ред. Тези, които са приети по второ или следващо желание, но не са се записали,  подават заявление за участие във втория етап на класиране. В този случай учениците запазват мястото си на класиране от първия етап. Учениците, подали заявление за участие във втория етап, не пренареждат желанията си.

И още нещо важно – заявленията за участие във второто класиране се подават в училищата, в които са приети учениците.

Резултатите от второто класиране се обявяват до 20 юли т.г.

Неприетите и при втората подредба кандидат-гимназисти подават заявления за участие в третото класиране от 24 до 27 юли. На 29 юли т.г. се обябяват приетите, които имат един ден, 30 юли, за записване.

Майстор в кухнята, но и на бара - възможно е с ПГТ "Пенчо Семов" в Габрово
Образование
213 абитуриенти в Севлиево са на матура днес
Образование
Абитуриентските балове в Севлиево ще бъдат на 27 и 28 юни
Образование
Когато хлябът излиза изпод ръцете ти, ставаш голям поне колкото него
Образование
Седмокласниците на ПМГ в Габрово с най-висок успех на външното оценяване
Образование
Стилиян Илиев получи наградата на бизнес сдружение "Севлиево 21 век"
Образование
Заедно по време на изолация – един проект на клуб „New Lab“
Образование
В гимназия "Ген. Иван Бъчваров" изпратиха випуск 2020
Образование
Габрово е на четвърто място в страната по успех на матурата по БЕЛ
Образование
ПГТМ в с. Градница обявява прием за професия "Машинен техник"
Образование
Започва кандидат-гимназиалната кампания, какво предстои
Образование
851 завършват 7 клас тази година в областта, 296 са в Севлиево
Образование
От името на Община Севлиево абитуриенти получиха почетни отличия
Образование
Детските градини отвориха с половината от записаните деца
Образование
"Техник на транспортна техника" - перспективи в ПГТ в с. Градница
Образование
Производството на мляко и млечни продукти е традиционен занаят
Образование