Започва прием на документи за стипендиите на "Севлиево 21 век"
Разширено заседание на Управителния съвет на сдружението, снимка: "Севлиево 21 век"

от Емилия Димитрова

На разширено заседание на Управителния съвет на бизнессдружение „Севлиево 21 век“, провело се снощи, 17 септември, бе взето решение за обявяване кампанията по кандидатстване за тазгодишните ученически стипендии на организацията.

Членовете на Съвена приеха

актуализирана Наредба за отпускане на ученическите стипендии.

Съгласно нея и през тази година се осигуряват три годишни стипендии от по 1200 лв., които ще се изплащат на десет равни части - по 120 лв. за месеците септември-юни на следващата година. Остава възможността фирма-член на сдружението, да предостави цяла стипендия извън трите, определени с Наредбата.  

Кандидатите за ученическите стипендии на бизнессдружението

могат да бъдат ученици от 8 до 12 клас през учебната 2019/2020 г. 

Задължително условие е да учат в училище на територията на община Севлиево и да са класирани за предходната учебна година индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на основните учебни дисциплини.

Допустими за кандидатстване са учебните дисциплини български език и литература, математика, физика и астрономия, химия, биология, информатика и информационни технологии, езикознание, история, география, икономика, както и предмети от учебните планове за професионална подготовка по професии,  изучаващи се в професионалните гимназии.

Срокът за кандидатстване е 17 октомври 2019 г.,

документи се приемат в офиса на сдружението - гр. Севлиево, ул."Ст.Пешев" № 20 - от 15 до 17 ч.

Новото тази година е,

че редом със задължителните документи - искане за отпускане на стипендията (по образец), копие от удостоверението за раждане, справка за успеха на ученика за последните три учебни години, документи, удостоверяващи успехите и постиженията на кандидата и две препоръки от учители, през тази година кандидатите ще трябва да попълнят анкета, в която да отговорят на въпроси, свързани с дейността и биографията на „Севлиево 21 век“.  

Комисия от петима души ще оцени кандидатите, сред тях трима представители на сдружението, един преподавател и представител на общинската администрация.

Оценяването е на два етапа

първи по документи и втори – събеседване с одобрените кандидати. До 30 октомври кандидатите трябва да бъдат ясни, а обявяването на стипендиантите и връчване на удостоверенията им за избор традиционно става на 1 ноември по време на честването на Деня на народните будители.

 

 

 

ПГМЕТ "Ген Иван Бъчваров" отбеляза 57 години от създаването
Образование
"Севлиево 21 век" обнови двора на Детски комплекс
Образование
Детска градина "Радост" - с проект в "Наука на сцената" в Португалия
Образование
Празнична десетдневка за 57 години ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
Образование
В Европейската седмица на професионалните умения
Образование
Старта на проекта Re ThinkIT бе даден в ПГМЕТ
Образование
Панорама на висшето образование в СУ „Васил Левски“
Образование
Основно училище "Стефан Пешев" чества своя патрон
Образование
Нов проект по "Еразъм +" ще реализират в ПГМЕТ "Ген. Ив. Бъчваров"
Образование
Инициативата "Европа в моя град" премина през Севлиево
Образование
Училищното настоятелство почете учителите, пенсионирали се тази година
Образование
Каталогът за езикови ваканции за 2020 г. ще бъде представен в Севлиево
Образование
Богомила Иванова спечели прием във ВУЗ, след успех в състезание
Образование
В СУ "Васил Левски" ученици избраха учителя-вдъхновител
Образование
Проф. Венелин Терзиев представя своя книга в родния град
Образование
Библиотеката се включи в Европейската седмица на програмирането
Образование