Търсене
Позиция

Нито е законно, нито морално - общински съветници в Севлиево превърнаха в практика идването на заседания проформа

Емилия Димитрова
Нито е законно, нито морално - общински съветници в Севлиево превърнаха в практика идването на заседания проформа

Петинка Михайлова е един от общинските съветници в Севлиево, които не участват в гласуването на решения, но идват в зала, снимка: Севлиево онлайн

Трайна тенденция се настани в последните години в работата на Общински съвет Севлиево. Общински съветници присъстват на заседанията, но когато се обяви режим на гласуване, не гласуват.

Подобно поведение противоречи на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, установи "Севлиево онлайн". Съгласно въпросния правилник (чл. 85, б.ред.), приет от общинските съветници, приемането на решения на Общинския съвет става чрез гласуване "за", "против" или "въздържал се". Последното е опция за онези съветници, които не са нито "за", нито "против" и гласувайки "въздържал се" показват, че нямат категорична позиция.

Липсата на позиция може да е обусловена от некомпетентност, от неспособност за преценка или друго. Във всяко положение Правилникът позволява общинският съветник да няма позиция и това той заявява като гласува "въздържал се". 

Какво обаче заявява общинският съветник, който присъства в зала, но не гласува по нито един от трите начина. Неговият глас не се отчита, т.е. дали е в залата или навън, е без значение, защото срещу името му системата за отчитане на вота "слага" черта, разбирай няма вот. Това освен, че не е по Правилник, би могло да означава, че въпросният общински съветник не е в зала. Ако протоколите от заседанията се гледат със задна дата, няма как да бъде установено дали съветникът Х е присъствал по време на гласуването У. 

Заявка или демонстрация

е негласуването. Предполага се, че общинският съветник, избрал подобно поведение, има обяснение защо лъже гласоподавателя, че работи за интересите му. Всъщност лъжата е, че изобщо работи. На тези съветници е добре да се напомни, че те са в Общинския съвет само и единствено по волята на избирателя и той ги е изпратил там да го представляват. С неучастие в гласуването на актовете на Общинския съвет общинският съветник пренебрегва тази воля, а това е аморално, непочтено и арогантно игнориране на гражданите, с чиито средства всъщност на съветника се плаща и възнаграждение за работата му. Законодателят не е предвидил възможност съветниците да са просто тяло в пленарна зала, от тях се очакват адекватни действия и позиция. Това е записано и в задълженията на общинските съветници - чл. 23 от Правилника за работа на Общински съвет Севлиево гласи, че съветникът е длъжен да участва в решаването на разглежданите от Общинския съвет въпроси. Не е записано обаче какво следва, ако той пренебрегва задълженията си. 

Негласуването изобщо освен демонстрация на незачитане волята на избирателите е и безотговорно. То показва, че избраният не се интересува от въпросите, по които избирателят очаква неговото представителство и защита. 

Оказва се, че освен неизпълнение на задълженията си,

съветниците, които ходят на заседание и не гласуват, не могат да бъдат установени.  

Няма как да предоставим информация кои съветници не са гласували, тъй като системата отчита, че срещу имената им няма вот, т.е. те може да са били в коридора, до тоалетна. Не е възможно да установим дали действително са били в пленарна зала, щом не са гласували, обясни председателят на Общинския съвет в Севлиево Здравка Лалева пред "Севлиево онлайн". Медията поиска от Лалева справка за това кои общински съветници са били на заседания, но не са гласували по нито един от разписаните в правилника начини за последния мандат. Такава справка няма как да бъде предоставена, защото това, че съветникът не е гласувал, не може да се удостовери със задна дата, обясни Лалева, тъй като не може да се докаже дали изобщо е бил в залата. 

Въпреки невъзможността на системата за отчитане на вота да предостави исканата справка, "Севлиево онлайн" има наблюдение. На последното заседание на Общински съвет Севлиево.

поне десетина пъти Петинка Михайлова не участва в гласуване.

Бившият председател на БСП в Севлиево, понастоящем директор на дирекция "Социално подпомагане", не гласува по близо една трета от внесените предложения за решения, не взе думата нито веднъж и на практика не показа никакво отношение към обсъжданите точки. Това естествено няма да бъде причина Михайлова да не получи възнаграждение за двата часа, които престоя в пленарна зала. Престоят й освен с пълната безполезност, ще бъде запомнен с демонстративното изпозване на пленарно време, за да освежи грима си точно по време на заседанието. Подобно поведение освен некрасиво за дама, е явно пренебрежение към институцията Общински съвет. 

Системно негласуване бележи престоя в Общинския съвет и на Тодор Ганчев (Демократична България),

а от администрацията на Съвета не могат да кажат колко точно пъти Ганчев не е гласувал, но е присъствал на заседание. Както стана ясно никой не може да докаже дали когато е течало гласуване той не е бил до тоалетната например. 

На този фон е удачно да припомним текста на клетвата, която общинските съветници и новоизбрани кмет на община и кметове на кметства полагат при встъпване в длъжност: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на севлиевска община, и да работя за тяхното благоденствие". От видяното на последното заседание на местния законодателен орган в Севлиево извън съмнение е за чие благоденствие някои от кандидатите за общински съветници полагат толкова усилия, за да бъдат избрани.  

Защото гласувал или не, заплатата е гарантирана, 

стига общинският съветник да е бил регистриран, че е в зала в началото на заседанието.

Заплатата на общинския съветник е 70 на сто от средната работна заплата в съответната администрация. През миналата година е била малко над 500 лв., с увеличението на минималната заплата за страната от 1 април т.г. ще се вдигне още. Това са пари за около два часа на месец (максималната продължителност на заседанията е 4 часа по правилник, б.р.) и около час или два заседание на постоянна комисия, предхождаща заседанието на Общинския съвет. За отсъствие от заседание на комисия има санкция - удържат се 20 лв. от месечната заплата на общинския съветник. За отсъствие от заседание се удържат 50 лв. Колкото и цинично да изглежда, излиза, че някои съветници предпочитат да престоят два часа в пленарна зала и да не гласуват, вместо да се лишат от 50 лв. Защо обаче забравят, че заплатат им плаща избирателят и той освен, че има право да знае на кого и за какво отиват парите от данъците му, има право да търси отговорност. 

Неприемливо е и обяснението от ръководството на Общинския съвет, че не може да се установи и противодейства на нарушението "негласувал". Щом в Севлиево това е практика (в габровския общински съвет никой не си позволява подобно поведение, показва проучване на "Севлиево онлайн") тя трябва да бъде пресечена и това най-лесно би могло да стане с промяна на Правилника за организация и дейността на законодателния орган. Щом намеците на председателя срещу негласуването не вършат работа, въпросът може да се облече в нормативна форма и така онези, които ходят на заседания заради заплатата, да бъдат поне задължени да изпълняват вмененото им по закон участие в работата на Общинския съвет. Защото ако един работник се регистрира на портала на фирмата, в която работи, че е влязъл навреме, но после откаже да пусне машината, никой няма да го остави във фирмата. Общинският съветник по нищо не е по-различен от работника. Просто негов работодател е избирателят.  

"Севлиево онлайн" се ангажира да даде трибуна на упоменатите в този текст лица.  

  

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!