Защо в Габрово публикуват проекта си за бюджет, а в Севлиево не?
снимка: tvevropa.com

На 10 януари Община Севлиево кани гражданите на публично обсъждане на бюджета за 2019 г. Нищо необичайно няма нито в поканата, нито в обсъждането. Признавам, че очаквах този път от администрацията да публикуват проекта за финансова рамка, най-вече защото отнесоха доста критика за упоритостта, с която не го правят. И тази година обаче ще обсъждаме нещо, което ще ни представят на момента - много цифри, прогнози и намерения.

Трудно ми е да определя защо проектът за бюджет трябва да бъде спестен на данъкоплатците. В Габрово го публикуват. Под обявата за публичното обсъждане на бюджета там са качили инвестиционната програма на общината, направили са разчет на приходите и разходите за годината и всичко това достъпно и ясно - в четири таблици е описано всичко, което администрацията планира за 2019 г., колко ще влязат в бюджета по прогноза и колко ще бъдат похарчени. С тази подробна предварителна информация от Община Габрово канят на публично обсъждане своите жители. 

Инвестиционната програма на Габрово - подробна и публична преди внасянето й за гласуване

В Севлиево предварителната информация няма, но има покана към гражданите да правят предложения, свързани с бюджет 2019 и инвестиционната програма на общината. Програмата, както стана ясно, не е публикувана, така че предложенията, които ще се правят са на сляпо. Иначе казано, отчитаме дейност.

Според Закона за общинския бюджет парите на една община се харчат в интерес на нейното население, като това става при спазване на принципите на законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност, публичност. А това означава, че населението има право да знае предварително какво от администрацията планират да правят през годината, колко ще струва то, в какви срокове ще бъде завършено. И ако нещо не му харесва на гражданина, да си каже предварително. Да го обсъди с управляващите. Нали това е в основата на едно обсъждане. В Севлиево от години правят обратното - внасят бюджета в общинския съвет, гласуват го и после ни спускат решението на съветниците на общинския сайт. Кой както я разбира публичността.   

Уточнявам, че в Закона за публичните финанси няма императивна норма за публикуване на проекто-бюджета и общините, които не публикуват проектите си за бюджет не са в нарушение. Само че това им действие е в разрез с изискването за публичност, заложено в същия закон. 

автор: Емилия Димитрова

 

Знаят ли в Община Севлиево кога е родена Мара Белчева?
Коментари
Очаква се икономически подем
Коментари
Колко публично е публичното обсъждане на бюджета
Коментари
Плащаме си и за спестената, и за манипулираната информация
Коментари
1-ви март - Ден на самодееца. Или кой уби театъра?
Коментари
Как пресконференциите на Община Севлиево станаха събитие
Коментари
Не сме свободни. Ние приехме модела
Коментари
ВиК Севлиево няма, но ВиК-то има "връзки с обществеността"
Коментари
Гневът – последната спирка след безсилието, или защо изригна Габрово
Коментари
Много е важно да сме отговорни, дисциплинирани и разумни
Коментари
Защо в Габрово публикуват проекта си за бюджет, а в Севлиево не?
Коментари
Да се знае кой управлява, гражданите – вън!
Коментари
Да разобличава всичко, което се крие в тъмата...
Коментари
Какво свършиха управляващите в Ница? - Само те знаят
Коментари
Един ден не стига на общинския PR да отговори на един въпрос
Коментари
След пътуването до Франция: изразено намерение за взаимопомощ
Коментари