Търсене

Застаряваме, намаляваме, не се женим, увеличават се и разводите

Застаряваме, намаляваме, не се женим, увеличават се и разводите

снимка: Областна администрация Габрово

Областният съвет по тристранно сътрудничество заседава под председателството на заместник областния управител Кристина Сидорова. Фокусът в дневния ред на обсъжданията бе наетите лица в областта през първото тримесечие на годината и средната брутна работна заплата в областта, както и демографските процеси в габровско за 2020 година.

Информация в цифри представи началникът на отдел “Статистически изследвания – Габрово” Георги Цветков. Според изнесеното от него наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Габрово към края на март 2021 г. се увеличават с 0.2 хил., или с 0.6%, спрямо края на декември 2020 г., като достигат 39.1 хиляди. Прави впечатление още, че в края на март 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 0.5 хил., или с 1.2%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в здравеопазването и социалните дейности, търговията, авторемонтните дейности и строителството. 

През първото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата в област Габрово e 1 250 лв. и нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. с 3.4%. Буди недоумение обаче разликата в средномесечното възнаграждение в определени икономически дейности, коментираха участниците по време на заседанието.

По отношение на демографските процеси тенденцията през 2020 година за област Габрово продължава да бъде тревожна. Продължава процесът на намаляване и застаряване на населението, намалява коефициентът на обща раждаемост за сметка на увеличението на коефициента на обща смъртност,  намалява и броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Една положителна тенденция открои началникът на статистиката в Габрово и тя е свързана с повишаване населението на 19 от 81 критични, т.е. обезлюдени села. Примерът е от Трапесковци, където населението от 9 се е увеличило на 38, в Куманите от 2 на 19, в Туркинча от 31 на 72. Тенденцията е бавна, но е радващо, че все повече млади хора предпочитат да живеят в екологично чисти райони в малки населени места.

В хода на дискусията беше направено и прието предложението от Регионалния съвет на КНСБ-Габрово в рамките на следващи заседания, в които се отчита информацията, обект на заседанието, да се направи статистика и по общини, а в доклада за населението и демографските процеси да се включи информация за механичния прираст.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!