Търсене
Уточнение

Домът за стари хора в с. Стоките ще бъде настанен в общежитието на гимназията по керамика, но след преустройство по НПВУ

Емилия Димитрова
Домът за стари хора в с. Стоките ще бъде настанен в общежитието на гимназията по керамика, но след преустройство по НПВУ

Снимка: Sabine van Erp от Pixabay

Домът за стари хора в с. Стоките, за който имаше решение на Общинския съвет в Севлиево да бъде преместен в сградата на бившия дом за деца "Велика и Георги Ченчеви", ще бъде пребазиран в бившето общежитие на закритата Професионална гимназия по керамика и мебелно производство. 

За целта сградата на общежитието ще бъде преустроена със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Със средства по НПВУ сградата ще бъде още оборудвана и обзаведена, за да отговори на нуждите на възрастните хора и нормативната уредба в областта на социалните услуги. 

Това уточниха от Община Севлиево, след публикация на "Севлиево онлайн" от 20 март т.г. със заглавие Община Севлиево търси инвеститори за общински имоти, един от тях е отдавна затвореният Дом за деца (обновена днес, 1 април 2024 г.). 

В публикацията се цитира решение на Общинския съвет от 2017 г., с което се дава съгласие Домът от с. Стоките да бъде преместен в Дома за деца в Севлиево. Има обаче последващи решения на местния законодател, с които от Община Севлиево хвърлят светлина върху развитието на казуса с преместването на социалното заведение от балканското село. 

"За постигане съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в Дом за стари хора в с. Стоките със стандартите за качество на тази услуга, е приет план за реформиране, съгласно който за подобряване на качеството на предоставяните грижи е необходимо първо да се подобри материалната база, за да отговаря на изискванията, разписани в Наредбата за качество на социалните услуги", уточняват от общинската администрация. 

С писмо до "Севлиево онлайн" оттам обясняват, че "архитектурата на сградата, в която към момента е Дома за стари хора, не позволява привеждане на материалната база в съответствие с изискванията на горецитираната наредба и е пречка услугата да се развие като функционална за потребителите, съгласно реформите, произтичащи от Закона за социалните услуги".

Оказва се, че "същото е в сила и за сградата на бившия Дом за деца, лишени от родителска грижа", а "подходяща за целта е сградата на бившето общежитие на закритата Професионална гимназия по керамика и мебелно производство".

Изборът на бившето общежитие е съгласуван с Министерството на образованието и науката, става ясно от написаното от Общината. В резултат през 2023 година е изготвено проектно предложение, с което Севлиево кандидатства по процедура „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“, която се реализира в рамките на компонент „Социално включване“ от Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целта на процедурата е съществуващите домове за стари хора да се приведат в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на грижа за възрастни хора по отношение на специализираната среда, в която те живеят и се обгрижват. В това проектно предложение е предвидено Домът за стари хора от с. Стоките да бъде настанен в бившето общежитие на закритата Гимназия по керамика, на ул. "Великотърновско шосе" 10. 

През февруари 2023 г. Общинският съвет в Севлиево дава съгласие домът от с. Стоките да се пребазира в Севлиево и отменя решението си, с което по-рано е дал съгласие пребазирането да стане в бившия дом за деца. С последното решение съветниците са приели, че за поне пет години след изпълнение на проекта, услугата и всички дейности, заложени в проектното предложение, ще продължат да се изпълняват както са разписани. Със същото решение те упълномощават кмета да предприеме необходимите действия по кандидатстване и изпълнение на проекта.  

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!