Търсене

Община Севлиево търси инвеститори за общински имоти, един от тях е отдавна затвореният Дом за деца (обновена)

Емилия Димитрова
Община Севлиево търси инвеститори за общински имоти, един от тях е отдавна затвореният Дом за деца (обновена)

Три етажа от бившия Битов комбинат също са в списъка с търсещи инвеститор, снимка: Община Севлиево

Община Севлиево публикува на сайта на институцията списък с имоти, за които се търсят инвеститори. Част от обявените имоти са със сгради, други поземлени. 
 
Информация за имотите, които се предлагат, е достъпна тук
 
Известно е, че част от сградите в села на общината отдавна пустеят, а когато нямат стопанин, не е оправдано в тях да се влагат средства за поддръжка. Такива са голяма част от затворените селски учиища, за някои от които с години многократните опити да си намерят собственик, не дават резултат. В този смисъл инициативата на общинската администрация да публикува списък с имоти, за които е добре да се намерят собственици, е подход на добър стопанин. 
 
В имотите, за които се търси инвеститор обаче има и изненади. Такава е сградата на бившия Дом за деца лишени от родителски грижи "Велика и Георги Ченчеви". За тази сграда има решение на Общинския съвет от април 2017 г. С одобрението на плана за социалните услуги в общината тогавашните общински съветници дадоха съгласие там да се настани домът за възрастни в с. Стоките. За преместването на социалното заведение тогава даде подкрепа и д-р Сюзан Садъкова, която и днес е общински съветник. Според нея в Севлиево домуващите ще имат достъп до медицински услуги, тъй като в града са медицинските центрове и болницата и при необходимост от специализирана помощ, те ще я получават по-бързо.
 
Оказва се обаче, че сградата не е подходяща и няма да отговаря на изискванията за предоставяне на социални услуги и след преустройството. Затова след съгласуване с Министерството на образованието и науката през 2023 г. Община Севлиево взема решение преместването на социалното заведение от с. Стоките да стане в празното общежитие на Гимназията по керамика. То също към датата на вземане на решението не е пригодено за Дом за възрастни хора, но това ще се промени с изпълнението на проект по Националния план за възстановяване и устойчивост. За последното също има решение на Общинския съвет, с което се отменя старото за преместване в Дома за деца и се посочва, че пребазирането на социалното заведение ще стане на ул. "Великотърновско шосе" 10, вместо на ул. "Гочо Москов", където беше дом "Велика и Георги Ченчеви".  
 
Поредица неуспешни опити има и за продажбата на части от бившия Битов комбинат. За по-младите севлиевци това е сградата, в чийто приземен етаж се помещава аптека "Марешки". Според информацията, публикувана на общинския сайт, за продажба са обявени втори, трети и четвърти етаж. Там преди години имаше офиси на партии, на КНСБ, НОИ и РЗИ. 
 
Имотите, в публикувания списък на Община Севлиево има в селата Добромирка, Батошево, Боазът, в местностите Крушенски баир и Севлиевски лозя и в града. За повечето от тях е публикувана илюстрация, от която се вижда местоположението им. 
 
Публикацията е обновена на 1 април 2024 г., след писмено становище на Община Севлиево, касаещо казуса с преместването на Дома за стари хора от с. Стоките в Севлиево. 
 
 
 
  
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!