Търсене

Кои са най-активните общински съветници в Севлиево? Няма данни, според отговор от канцеларията на Съвета

Липсата на активност от общинските съветници в Севлиево не се отразява на заплатите им, които растат с всяка следваща година
Емилия Димитрова
Новоизбраните кметове и съветници се заклеха

През ноември 2019 г. новоизбраните се заклеха във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите на севлиевска община, снимка: архив "Севлиево онлайн"

Общинските съветници на Севлиево не са активни по време на заседания. Това се разбира от отговор на председателя Здравка Лалева на заявление от "Севлиево онлайн" с искане за подробна справка за активността на колегите й през мандат 2019-2023. Оказа се, че те не са усърдни и в търсенето на отговори от общинската администрация в града. Въпреки вялото им и по-скоро безлично присъствие в пленарна зала през последните близо четири години, сумата, изплатена им за заплати, осигуровки и данъци е почти 1 млн. лв.

Близо два месеца преди местните избори (толкова остава, ако през август общинските съветници излязат във ваканция), е естествено да се погледне аналитично на работата на Общинския съвет в Севлиево. Най-малкото защото част от днешните общински съветници през октомври отново ще поискат вота на избирателите. За да се открои кои от избраниците свършиха повече работа и какво всъщност свършиха за четири години, "Севлиево онлайн" изпрати две заявления по Закона за достъп до обществена информация - до Община Севлиево с искане да бъдат предоставени сумите, разплатени за заплати, данъци, осигуровки и пътувания на съветниците, и до председателя на Общинския съвет в града, с искане на информация за активността на колегите й.

Информация за активност няма, защото и активност няма

"Информация за активността на общинските съветници при провеждане на заседанията през мандат 2019-2023 не ви предоставяме, тъй като дискусиите се водят в постоянните комисии и явно се изясняват възникналите въпроси по предложените проекти за решения", пише в отговора си Лалева. След което уточнява, че на всички заседания е изразено становището на постоянните комисии, съгласно Правилника за работа на Съвета.

За незапознатите въпросното становище звучи почти винаги така: "Комисията разгледа предложението на кмета и предлага да бъде подкрепено", т.е. налице е пълното отсъствие на позиция, мнение, оценка или друг начин да бъде преценена ползата, необходимостта или вредата от въпросното предложение. 

С този отговор Здравка Лалева, която много добре знае, че колегите й отхвърлят по двайсет-трийсет точки за има-няма по-малко от час, и това продължава четвърта година, открито признава, че справка за активността на съветниците няма как да бъде предоставена, защото активност липсва. Изказванията по внесени за обсъждане точки се броят на пръсти, дискусиите - също, както и въпросите към кмета и екипа му.

На всичко това мястото и времето е пленарна зала, още повече, че според Правилника, който Лалева цитира, общинският съветник е длъжен да участва в разглежданите от Общинския съвет въпроси (чл. 23). Ако не го прави как избирателят ще разбере каква е позицията на един или друг съветник и как би проследил дали този, за когото е гласувал, действително защитава интересите му. 

Всъщност парламентаризмът, върху който е изградена работата и в Общинския съвет, изисква да се следва следната последователност преди одобряването на което и да е предложение от кмета или общинската администрация - най-напред е обсъждането в постоянна комисия, следва внасяне за обсъждане в пленарна зала и накрая е гласуването.  

За гражданите, които не са следили отблизо работата на Общинския съвет, е важно да се уточни, че заседанията на постоянните комисии не се излъчват в реално време, както заседанията на Общинския съвет. Те действително са открити за граждани и всеки заинтересован може да присъства на тях, но реалния сблъсък на мнения би могъл да се постигне единствено в пленарна зала, където присъстват всички избрани общински съветници, а заседанията могат да бъдат проследени в интернет от всеки. Затова работата в зала е важна, за да се чуят повече мнения, както впрочем се случва и в Парламента. 

Ако си представим, че в Народното събрание работят по схемата, която се наложи в Севлиево, то гражданите би трябвало да следят работата на постоянните комисии, за да си съставят мнение за позицията на една или друга парламентарна група по даден въпрос. Подобен подход не работи в полза на прозрачността и лишава обществото от правото му да бъде информирано, което пък работи в полза на управляващите.  

Едни и същи питат кмета

За четирите години от началото на този управленски мандат питанията към кмета на Севлиево са 24. В справката за тях, детайлно предоставена от канцеларията на Общинския съвет, се вижда, че съветниците, които задават въпроси са едни и същи. 

С най-много питания към кмета е Димитър Тонев ("Граждани за Севлиево"). Тонев, който напусна едноименното сдружение, продължава да е част от групата му в Общинския съвет. За времето от полагането на клетва (Димитър Тонев влезе в Общинския съвет през юни 2020 г. на мястото на Боян Ботев, на когото пълномощията бяха прекратени от Общинската избирателна комисия, б.р.) Тонев е отправил единайсет питания към кмета. 

Въпросите, които Тонев задава касаят водоснабдяването на севлиевските села, най-потърпевши от амортизиралия източен водопровод, нуждата от ремонт на тротоарите на ул. "Стефан Пешев", качеството на уличните ремонти, партньорството на Общината с неправителствена организация, липсата на Генерален план за организация на движението и др. 

Три питания към кмета е отправил Станимир Стойчев ("БСП за България"). Неговите въпроси се отнасят до благоустрояването на централната градска част с искане за конкретни действия, срокове и финансиране, контрола от страна на администрацията по време на предизборна кампания, един въпрос касае изпълнение от общинската администрацията на решение на Общинския съвет. 

Две питания е задал покойният вече Боян Ботев, и двете касаят водоснабдяването в общината. Христо Николов ("БСП за България") е попитал за необходимостта от нова апаратура за хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов". Емилиян Маринов ("БСП за България") е задал въпрос за геоложките проучвания в новия гробищен парк и потенциалната опасност от срутване на земни маси на един от крайните парцели. Мария Димитрова ("БСП за България") е отправила питане за ремонтите в населените места на общината и контрола по изпълнението им, а Тодор Ганчев е попитал за параметрите и качеството на апаратурата за замерване качеството на атмосферния въздух. 

Това е всичко, което е интересувало народните избраници в Севлиево през последните четири години, и за което са потърсили отговор от изпълнителната власт. 

Позицията "негласувал" - няма данни

Във въпросите, които "Севлиево онлайн" изпрати до Общинския съвет, изрично бе поискана информация за броя на "негласували" общински съветници. Въпросът е провокиран от трайно установилата се практика в севлиевския Общински съвет - съветници присъстват в зала, но при обявяване режим на гласуване, те не гласуват. 

Подобно поведение противоречи на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет, установи "Севлиево онлайн". Съгласно въпросния правилник (чл. 85, б.ред.), приемането на решения от Общинския съвет става чрез гласуване "за", "против" или "въздържал се". Последното е опция за онези съветници, които не са нито "за", нито "против" и гласувайки "въздържал се" показват, че нямат категорична позиция.

"Случаите на "негласувал" не могат да бъдат посочени, тъй като няма налична достоверна информация за това. Електронната система не отразява "негласувал", обяснява в отговора си Здравка Лалева. 

Какво означава това - че въпросният общински съветник не е в зала. Ако протоколите от заседанията се гледат със задна дата, няма как да бъде установено дали съветникът Х е присъствал по време на гласуването У.

Предполага се, че общинският съветник, избрал подобно поведение, има обяснение защо лъже гласоподавателя, че работи за интересите му. Всъщност лъжата е, че изобщо работи. На тези съветници е добре да се напомни, че те са в Общинския съвет само и единствено по волята на избирателя и той ги е изпратил там да го представляват. С неучастие в гласуването на актовете на Общинския съвет общинският съветник пренебрегва тази воля, а това е аморално, непочтено и арогантно игнориране на гражданите, с чиито средства всъщност на съветника се плаща и възнаграждение за работата му. 

Доходоносно: за един час - една минимална заплата

От началото на мандата на общинските съветници в Севлиево са изплатени общо 567 хил. лв. Почти 350 хл. лв. са данъците и осигуровките , начислени върху възнагражденията им. 

Ето как растат заплатите на съветниците по години според данни, предоставени от Община Севлиево:

През 2019 г. е имало само три заседания. Първото е веднага след изборите, на него се полага клетва и се изнасят поздравителни речи. За трите заседания през първата година от мандата си съветниците са получили общо малко под 24 хил. лв. Тези три заседания, едното от които тържествено и две работни, са произвели 28 решения. 

През 2020 г. общата сума, изплатена за заплати на общинските съветници в Севлиево е 150 хил. лв. За 2021 г. - 156 хил. лв., за 2022 г. - 166 хил. лв. и за първите пет месеца на 2023 г. са изплатени малко над 70 хил. лв. 

Председателят на Общинския съвет се подписва под значително по-висока сума от тази на колегите си. През 2023 г. Здравка Лалева получава почти 4 хил. лв. месечно. В този и предишния мандат тя е назначена на пълен работен ден, колегите й преди нея работеха на половин работен ден, а някои вършеха работата за по два часа дневно. За 2022 г. тя е получила малко под 40 хил. лв., през 2021 г. годишната й заплата е почти 30 хил. лв.

След скандалната екскурзия до Френската Ривиера, която общински съветници от предишния мандат "облякоха" в обмяна на опит с Община Ница, където дори не припариха, пътуванията през този мандат са изключително скромни - 1790 лв. са похарчени за участие на делегация в празниците на полския град Легионово през юни 2022 г. и 273 лв. за участие в празниците на Гевгели, Македония, през ноември 2022 г. 

Пандемията и ограниченията покрай нея, са вероятно една от причините за по-малкото задгранични командировки на общинските съветници, макар да не е за подценяване и предпазливостта им след шума от екскурзията до Ница през 2018 г.

Община Севлиево не обезпечава празници и "банкети" на Общинския съвет, се казва още в отговора от Общината на въпрос какъв е размера на средствата за подобни неформални събирания, за които съществува неофициална информация.

  

 

 

  

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.