Колко публично е публичното обсъждане на бюджета

На 9 януари общинската администрация в Севлиево кани гражданите на публично обсъждане на бюджета за тази година. Обсъждането е обявено за 14.00 часа – време, в което свободни са безработните, пенсионерите и майките с малки деца, чиито бебета по това време спят. Извън съмнение е, че никой, нает на работа, няма да си пусне няколко часа или да си вземе отпуск, за да присъства на публичното обсъждане на бюджета, дори да е силно ангажиран към начина, по който властта харчи парите ни. Извън съмнение е също, че на обсъждането ще присъстват второстепенните разпоредители с бюджетни средства, но това за тях е по-скоро служебен ангажимент. Така дори само часът, за който е насрочено публичното обсъждане, отнема от публичността му.

Но то не е единственото. Към днешна дата още не е ясно какво ще се обсъжда идния вторник. Да, според публикуваната покана, обект на обсъждане е бюджетът за 2018 г., чийто проект обаче не е публичен.

На това от администрацията биха отговорили, че на самото обсъждане ще бъдат представени плановете им за приходите и разходите за текущата година и то е така. Но съгласете се, че за петнайсетте минути, колкото трае презентацията на зам-кметът с ресор „Финанси“, не може да се състави визия за начина, по който ще се разпределят публичните финанси. Защото в тази презентация има едни стълбчета, които водят към цифри, правят се диаграми и в крайна сметка хубави слайдове, от които малко е ясно.

А хората искат да знаят колко се предвижда за спорт, ще има ли нови детки площадки, къде ще се правят ремонти, колко ще стуват те. Все неща, важни за живота в една община, практични, не напудрени презентации.

Готова съм да посрещна аргумента, че няма законов текст, който да задължава общините да публикуват проекта за бюджет. Да, в Закона за публичните финанси няма императивна норма за публикуване на проекто-бюджета и общините, които не публикуват проектите си за бюджет не са в нарушение. Само че това им действие е в разрез с изискването за публичност, заложено в същия закон.

Проверих как практикуват в други общини. Избрах напълно произволно Столична община, Община Велико Търново, Община Павликени и Община Ловеч. Резултатът е две на две – в две от общините са публикували проекта за бюджет – в Павликени и Столична, в останалите има само покана за публично обсъждане, както в Севлиево.   

Нарушение няма – и едните, и другите, са спазили закона. Само че едните са по-публични.

Въпрос на законодателни промени е налагането на прозрачност в процеса по продготовка на финансовата рамка на една община. Това може да стане и с промени в местната наредба за бюджетната прогноза, стига някой общински съветник да направи предложение, а останалите да го подкрепят. Дотогава липсата на публичност при публичното обсъждане на бюджета си остава негов порок. Добрата новина е, че Севлиево не е прецедент.

автор: Емилия Димитрова

Знаят ли в Община Севлиево кога е родена Мара Белчева?
Коментари
Очаква се икономически подем
Коментари
Колко публично е публичното обсъждане на бюджета
Коментари
Плащаме си и за спестената, и за манипулираната информация
Коментари
1-ви март - Ден на самодееца. Или кой уби театъра?
Коментари
Как пресконференциите на Община Севлиево станаха събитие
Коментари
Не сме свободни. Ние приехме модела
Коментари
ВиК Севлиево няма, но ВиК-то има "връзки с обществеността"
Коментари
Гневът – последната спирка след безсилието, или защо изригна Габрово
Коментари
Много е важно да сме отговорни, дисциплинирани и разумни
Коментари
Защо в Габрово публикуват проекта си за бюджет, а в Севлиево не?
Коментари
Да се знае кой управлява, гражданите – вън!
Коментари
Да разобличава всичко, което се крие в тъмата...
Коментари
Какво свършиха управляващите в Ница? - Само те знаят
Коментари
Един ден не стига на общинския PR да отговори на един въпрос
Коментари
След пътуването до Франция: изразено намерение за взаимопомощ
Коментари