Търсене

Не стъпало, а пропадане е причина за отчетена, но липсваща достъпна среда

Емилия Димитрова
Не стъпало, а пропадане е причина за отчетена, но липсваща достъпна среда

Според кмета на Севлиево тук няма стъпало, а разликата в нивата е от пропадане

След четири месеца мълчание и бездействие кметът на Севлиево призна, че достъпът до два от петте входа на наскоро санирана с европейски средства жилищна сграда не отговаря на българското и европейско законодателство.

В писмо до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) Иван Иванов (ГЕРБ) се ангажира да коригира „пропуска“, а от МРРБ казаха (отговорът е в края на този текст), че ще проверят на място, информира сайтът за разследваща журналистика "За истината".

Действията, които от Община Севлиево предприемат, са след сигнал от Емилия Димитрова - автор на „За истината“ и редактор на сайта "Севлиево онлайн" до Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), което е Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Сигналът е за липсата на достъпна среда пред два от петте входа на жилищен блок, саниран по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. „Митко Палаузов“ бл. 5, ул. „Стефан Пешев № 18 и ул. „Ален Мак“ № 4“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., на стойност близо 2 млн. лв.

Сигнал за нередности

През май т.г. „За истината“ изпрати до МРРБ снимки от изпълнението на проекта в частта за блок 5 в ж.к. „Митко Палаузов“. Блокът е с пет входа, но само пред три от тях са монтирани рампи са инвалиди. По стечение на обстоятелствата пред един от двата входа без рампа живее единственият инвалид в целия блок и неговата инвалидна количка не може да преодолее стъпалото към входната врата.

Снимките бяха придружени с обяснение на фактическата ситуация, а детайлите описани в поредица публикации. (публикациите могат да бъдат видяни туктук и тук). В резултат от ведомството изискаха обяснение от кмета на Севлиево.

Не било небрежност, а пропадане

Община Севлиево няма вина за това, че пред два от входовете на жилищната сграда не е изградена достъпна среда, пише в писмото си кметът на Севлиево Иван Иванов. Според обяснението, което той дава пред МРРБ, за осигуряването на достъпност пред три от входовете са изградени бетонни рампи, а за останалите два входа в инвестиционния проект е посочено, че достъпът е на ниво терен.

„Към настоящия момент достъпът и пред двата входа е пропаднал под нивото им“, обяснява кметът на Севлиево.

(Пълният текст на писмото е в края на текста)

Дългият настоящ момент

Въпросният „настоящ момент“, за който говори кметът на Севлиево е по-малко от два месеца след официалното откриване на новосанираната сграда. То се състоя на 31 май т.г., а за проблема с достъпната среда в сградата „За истината“ алармира на 11 май т.г.

Ако си четяха жалбите и молбите от граждани, в Общината щяха да знаят още на 31 март, че изискванията на българското и европейско законодателство за достъпна среда не са спазени. От тази дата е жалбата на Пенка Бояджиева – съпругата на инвалида от входа, пред който рампа няма. Нейният сигнал обаче остана без последствия, а начинът по който бе заведен в деловодната система на общинската администрация бе абсурден.

Служител на общинската администрация бе входирал жалбата на Пенка Бояджиева с обяснението: „С молитва за осигуряване на горски път“. И до сега няма отговор на входираното по каналния ред искане на жената да се изгради рампа и пред нейния вход, по подобие на останалите три.

Единствената реакция дойде в деня след първата публикация на „За истината“, когато екип от общински служители е отишъл на място да огледа ситуацията, а една от служителките попитала Бояджиева: „Как вкарваш оттук инвалидна количка?“

Достъпност

Повече от ясно е, че Община Севлиево щеше да си затвори очите за този „пропуск“, ако „За истината“ не беше стигнала достатъчно далеч, за да разшуми около очевидното пренебрегване на законовите изисквания. А те са изключително кратки и ясни. Заложени са в Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

Според параграф 1, т. 2 от допълнителните й разпоредби „достъпна среда в урбанизираните територии, сградите и съоръженията е тази, която всеки човек с намалена подвижност, със или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно. Достъпен вход според същата наредба е вход, който може да се използва самостоятелно от всички хора, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания (т.4 от &1).

Точно това бе отчетено при откриването на блока. В заключителните материали по повод приключване на проекта бе упоменато, че в сградата редом с топло и хидроизолация на покривите, мазилка и боя на външните стени и сменената дограма е изградена и достъпна среда. Авторът на тези констатации е дружество „Адаса 7“, абонирано за договори по осигуряване на публичност при проектите с европейско финансиране.

Ако тогава кметът на Севлиево бе погледнал малко встрани, щеше да забележи, че там има вход без инвалидна рампа и може би би се заинтересувал защо пред един вход има рампа, пред друг не. Може би тогава би видял и странното пропадане, което се появи на мястото на видимото стъпало, но едва след като от МРРБ изискаха обяснение за липсващата, но отчетена достъпна среда.

Проверка на място

Докато течеше кореспонденцията между „За истината“ и МРРБ от една страна, МРРБ и Община Севлиево от друга, е постъпило окончателно плащане по договора за предоставяне на безвъзмездно финансиране за изпълнението на, информират от регионалното министерство. Плащането е в етап на проверка, уточняват оттам. „При провеждане на проверка на място, Управляващият орган ще провери за изпълнението на достъпната среда“, се казва още в писмо до подателя на сигнала журналистът Емилия Димитрова.

Отговорът на МРРБ - тук

Отговорът на кмета на Севлиево до МРРБ - Изображение - 11068

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за Народно събрание 2 октомври 2022