Нямало опасни отпадъци в с. Сенник, само разрешително за такива
снимка: Bgglobe.net

автор: Емилия Димитрова

• Какви действия е предприела Община Севлиево във връзка с информацията, че в с. Сенник се извършват дейности с отпадъци, които според разрешителното за дейността, могат да бъдат опасни, попита „Севлиево онлайн“ чрез пресцентъра на Общината вчера. Оттам написаха: „Ще получите отговор в законоустановения срок“

В с. Сенник не се складират опасни отпадъци, въпреки издаденото разрешително за съхраняването на 368 вида, някои съдържащи живак, арсен, цианид и азбест, казаха от Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново на въпроси от „Севлиево онлайн“.

В отговора от инспекцията се преповтаря това, което вече бе публикувано на интернет страницата на институцията – че са извършени две проверки – едната през юни, втората през юли. Първата е била по сигнал за складиране на отпадъци, втората за неприятни миризми. Нито една от двете не е установила нередности.

Проверката, извършена на 14 юни 2019 г. установява „че на площадката за съхранение на отпадъци са налични само утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества и утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества“. Уточнява се, че „за описаните отпадъци са представени всички необходими документи относно произхода и транспорта на същите“. Не се споменава дали са взети проби от намерените отпадъци, което означава, че заключението на инспекторите е само въз основа на представени им документи.

От еко инспекцията уточняват още, че „основната дейност на площадката е съхраняване на отпадъци до тяхното предаване на лицензирани фирми за последващо третиране“ и се цитира текст от Закона за управление на отпадъците, който определя сроковете за съхранение на отпадъците, в зависимост от това за какъв вид последващо третиране ще бъдат предавани. И се добавя, че операторът на площадката се задължава да спазва изискванията в закона от момента, в който е получил разрешение за дейности с отпадъци.

„В тази връзка от извършената проверка е установено, че съхранението на отпадъците се извършва в две монолитни халета с бетонна основа. Отпадъците се съхраняват в метални опаковки, пластмасови и хартиени опаковки, съобразно техния състав и свойства“, пишат от РИОСВ.

На въпроса как се получава разрешение за съхранение на опасни отпадъци на метри от жилищни сгради, отговорът гласи: „за териториите на които се извършват дейности с отпадъци се изисква да са отредени за производствени и складови дейности. Площадката се намира в имот с предназначение „за производствена и складова дейност“, което е допустимо за дейността съхраняване на отпадъци.

"Севлиево онлайн" очакваше информация и за реакцията на Община Севлиево по случващото се, но оттам не бързат с отговора, позовавайки се на "законоустановен срок" за нещо, за което хората в с. Сенник са притеснени и уплашени. 

По-долу публикуваме пълния текст на отговора от РИОСВ Велико Търново:

 

Уважаема г-жо Димитрова-Данкова,

Във връзка с поставените въпроси по ел. поща от днес, 16.07.2019 г., изпращаме следната информация:

С Решение № 04-ДО-850-00 от 07.02.2019 г. на РИОСВ-Велико Търново е разрешено на "ЕКО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, гр. Варна да извършва дейности по третиране на отпадъци на площадка с местонахождение: община Севлиево, с. Сенник, УПИ VIII - 998; УПИ XVI - 998 и УПИ XVII - 998 в кв. 32 с обща площ 4830 кв.м. Видът, количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в решението. В него са включени 368 производствени и опасни отпадъци.

Конкретно на въпроса „Защо има разминаване между броя на отпадъците, включени в разрешителното – 368 бр. и наличните на площадката 3 бр.?“ Ви уведомяваме, че съгласно Закона за управление на отпадъците няма нормативно определено ограничение за броя отпадъци, които да бъдат заявени при прилагане на процедурата по издаване на разрешение за дейности с отпадъци. Посочените в т. І от разрешителното отпадъци в табличен вид показват видовете отпадъци, с които операторът на площадката за съхранение има възможност да работи, като са определени и годишни ограничения в количествата за всеки вид. В никакъв случай броя на отпадъците посочени в  разрешителното не показва, че операторът на площадката е извършвал дейности с всеки един от изброените отпадъци или че има наличности от тези отпадъци, както и не го задължава да работи едновременно с всички разрешени отпадъци.

По време на извършената проверката на 14.06.2019 г. е установено, че на площадката за съхранение на отпадъци са налични само следните отпадъци с код и наименование:

19 08 13 *-утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води

08 01 11 *-отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества

08 03 14 *-утайки от печатарски мастила, съдържащи опасни вещества

За описаните отпадъци са представени всички необходими документи относно произхода и транспорта на същите.

Oсновната дейност на площадката е съхраняване на отпадъци до тяхното предаване на лицензирани фирми за последващо третиране. В т. 42 от §1 на ДР на Закона за управление на отпадъците са определени сроковете за съхранение на отпадъците, в зависимост от това за какъв вид последващо третиране ще бъдат предавани.

Операторът на площадката за съхранение на отпадъци с получаването на разрешение за дейности с отпадъци следва да спазва поставените в него условия, изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

В тази връзка от извършената проверка е установено, че съхранението на отпадъците се извършва в две монолитни халета с бетонна основа. Отпадъците се съхраняват в метални опаковки, пластмасови и хартиени опаковки, съобразно техния състав и свойства.

Във връзка с Вашето питане правим следните пояснения:

Решението на РИОСВ позволява съхраняване на 368 отпадъка, но реално на площадката са налични само 3 вида отпадъци.

По отношение на това, че в близост до площадката за съхранение на отпадъци се намират обитаеми къщи Ви информираме, че за териториите на които се извършват дейности с отпадъци се изисква да са отредени за производствени и складови дейности. Площадката се намира в имот с предназначение „за производствена и складова дейност“, което е допустимо за дейността съхраняване на отпадъци.

16.07.2019 г.

гр. Велико Търново

    

Съдия Валерия Аврамова – с „Личен почетен знак първа степен - златен“
Общество
По 40 лв. коледни добавки за най-бедните пенсионери
Общество
Как точно Борисов подкрепи Севлиево за справяне с водния проблем?
Общество
Севлиевският Районен съд е с нов шеф – Станислав Цветков
Общество
Севлиевски и габровски съдии - срещу поведението на Гешев и Кирилов
Общество
Министърът на отбраната отличи Румен Гатев с юбилеен медал
Общество
Глиган на пътя преобърна автомобил с двама пътници край Севлиево
Общество
В принудителна ваканция са първокласниците на СУ "В. Левски"
Общество
Част от кръговото кръстовище до "Билла" е под вода
Общество
Година по-късно Олег Сенцов получава лично наградата "Сахаров" за 2018 г.
Общество
Коледната добрина за някой в нужда на Мирослав Недялков
Общество
Заплатата на кмета на Севлиево е 2 904 лв.
Общество
Габровска област е на седмо място в страната по средна работна заплата
Общество
40-годишна севлиевка спря дрегера на 3.19 промила
Общество
Общински съветник за първата си заплата: "Най-лесните пари, които съм изкарвал"
Общество
Вълкът в кошарата – кой ще контролира общинския дърводобив в Севлиево
Общество