Търсене

В Община Севлиево вече се приемат заявления за финансовата помощ за новородено или осиновено дете

Севлиево онлайн
Продължава да пада броят на новородените в Севлиево

Илюстративна снимка на Pexels от Pixabay

Родителите на новородено или осиновено дете в Севлиево вече могат да подават заявления за еднократна финансова помощ от Общината, съобщават от институцията. 

За отпускане на помощта те трябва да подадат заявление по образец. това става на място в Информационния център на общинската администрация. необходимо е преди това да се запознаят с Правилника за отпускане на помощта, който е публично достъпен тук.

Право на еднократното подпомагане ще имат родители, без значение от доходите на семейството. Детето, за което се отпуска помощта трябва да е до трето в семейството, а на родителите му да не са отнемани родителските права и да нямат друго дете, настанено в институция. При близнаци, ако единият е трето дете, помощта се изплаща за всяко дете близнак. 

Родителите, кандидатстващи за помощта, трябва да имат навършени 18 г., минимум средно образование и да нямат прекъснати здравноосигурителни права. Последното се удостоверява със справка от Националната агенция за приходите. Има значение и дали имат непогасени или просрочени задължения. 

Новороденото или осиновено дете трябва да има постоянен и настоящ адрес на територията на община Севлиево, а към датата на подаване на заявлението поне единият от родителите също трябва да е с постоянен и настоящ адрес на територията на община Севлиево за период от три години към подаване на заявлението;

Определянето на помощта ще става от назначена от кмета на общината комисия. За целта в бюджета за 2024 г. са заложени 60 000 лв. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!