Търсене

Община Севлиево ще обучи по проект девет безработни лица за довършителни работи в строителството

Емилия Димитрова
До 25 юли - заявки за наемане на продължително безработни

Община Севлиево ще обучи професионално девет регистрирани в Бюрото по труда безработни лица по специалността „Основни и довършителни работи”, професия „Помощник в  строителството“. 

След обучението деветимата ще придобият първа квалификационна степен. Курсът за професионално обучение е с продължителност 300 учебни часа (41 работни дни) и ще се провежда в Севлиево.

Финансирането на обучителната програма е със средства по проект „Красива България”. 
 
За целта Общината обяви обществена поръчка за избор на обучител за професионална подготовка. Съгласно обявлението за поръчката потенциалните кандидати трябва да предложат теоретично и практическо обучение, като най-малко 70 % от учебните часове да са за практическо обучение. 
 
Методите на обучение да предвиждат лекционни  теми, теми  за групова дискусия, за самостоятелна  работа и др. Ресурсното осигуряване на обучението трябва да включва нагледни обучителни материали, работни материали за самостоятелна работа и други.
 
Стойността на обществената поръчка е малко над 12 хил. лв., а обучението трябва да започне през юли т.г. 
 
Безработните ще бъдат наети за ремонта на сградата на детско-юношеската футболна школа, която ще бъде ремонтирана по проекта "Красива България" на Министерството на труда и социалната политика. Проектът е един от 64, които бяха одобрени за финансиране тази година , а стойността му е малко над 309 хил. лв. Едно от условията за отпускане на средства по "Красива България" е в изпълнението на дейностите да бъдат наети безработни лица, което обяснява и последващото обучение, за което Общината търси обучител. 
 
 
Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.