Търсене

ОИК е сезирана за правомощията на Трифон Трифонов като съветник

ОИК е сезирана за правомощията на Трифон Трифонов като съветник

Снимка на Peggy und Marco Lachmann-Anke от Pixabay

Общинският съветник с прекратени пълномощия Боян Ботев е подал днес сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) в Севлиево относно законността в упражняването на пълномощия от страна на съветника Трифон Трифонов.  

В сигнала си Ботев посочва, че Трифонов е нарушил разпоредбите на Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА) и по-конкретно чл. 34 ал. 5, който урежда случаите, в които избраните за съветници са в несъвместимост. Според сигнала на Ботев случаят с Трифонов е точно такъв. 

Чл. 34 ал. 5 т. 3 от ЗМСМА, за чието нарушение на който преди два дни бяха отнети прамощията и на Ботев, казва че „общинският съветник не може да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, наздорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с Общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия“. 

Ботев излага обстоятелства, съгласно които Трифон Трифонов е бил собственик на фирма, която е имала договор за наем с Общината. Трифонов не се е оттеглил от управлението на фирмата си в едномесечния срок, посочен в закона, което е основание правомощията му да бъдат предсрочно прекратени.

Произнасянето на ОИК Севлиево предстои.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.