ОИК прекрати пълномощията на Трифон Трифонов от ГЕРБ
Трифон Трифонов, снимката е от предизборен плакат

С решение от 1 юли т.г. Общинската избирателна комисия в Севлиево прекратява пълномощията на общинския съветник Трифон Трифонов, избран с листата на партия ГЕРБ. На негово място комисията обявява за избран Йордан Йорданов. 

Решението на комисията е по жалба на Боян Ботев, на когото в края на май също бяха прекратени пълномощията по жалба от кмета на Севлиево и местен координатор на ГЕРБ Иван Иванов. Жалбата на Ботев едно към едно припокрива тази срещу него, т.е. става дума за едно и също нарушение - на текст от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), който указва, че избраните за общински съветници не могат да имат действащи договори с Общината, в която са избрани, или с търговски дружества с общинско участие. При подобен казус, съветниците уведомяват председателя на Общинския съвет и съответната Общинска избирателна комисия. Това според чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА става в едномесечн срок от обявяването на изборните резултати, което Трифон Трифонов не е направил, а е продължил да изпълнява функциите на общински съветник и едновременно с това е имал договор за наем на помещение с "Общински пазари" - дружество сто процента общинска собственост. 

Едва в края на декември 2019 г., малко над месец след срока, в който Трифонов е трябвало да уреди статуса си на наемател на общинска фирма и съветник в същата община, той прехвърля собствеността и управлението на търговско дружество "Трифо Н-1" на съпругата си, става ясно от справка в Търговския регистър. 

В обяснението, поискано от Трифонов той отхвърля наличието на несъвместимост, като посочва, че едномесечният срок по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА за отстраняване на несъвместимостта на избраните общински съветници е започнал да тече от обявяване на изборните резултати и е изтекъл на 28.11.2019 г. Твърди, че към тази дата не е била налице действаща законова разпоредба, уреждаща несъвместимост по отношение на неговия случай. Сключеният между "Общински пазари" и представляваното от него дружество договор за наем е довел до положение на несъвместимост след изтичането на този срок и по-точно след 1.12.2019 г., когато е влязла в сила изменената разпоредба на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА, въвеждаща нови ограничения за съвместяване на длъжността общински съветник с други позиции. Само, че тази несъвместимост не е можела да бъде отстранена по реда на ЗМСМА, а по реда на специалния Закон за предотвратяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество. 

Уточняваме, че на 1 декември м.г. влязоха в сила измененията на Закона за предотвратяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество. На много места в страната общински съветници решиха, че едномесечния срок за обявяване конфликт на интереси започва да тече от тази дата. Вероятно това е направил и Трифонов Трифонов, пренебрегвайки действащите преди тази дата текстове на ЗМСМА, съгласно които той е трябвало да обяви конфликт, какъвто в случая очевидно е налице, до един месец след обявяване на изборните резултати. Освен, че това не е сторено, в регистъра на декларациите на новите общински съветници за наличие на несъвместимост, Трифонов е декларирал, че няма такава. 

Трифон Трифонов за втори път влиза в Общинския съвет на Севлиево. Предишния път изкара целия си мандат (2011-2015).  

Решението за прекратяване на пълномощията може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред Административен съд Габрово. 

ОИК проверява сигнал за несъвместимост за съветника Трифон Трифон
Политика
Манолова: С промените в Изборния кодекс се готви пладнешки обир на гласове
Политика
ОИК няма да обжалва съдебното решение по казуса Трифон Трифонов
Политика
ОИК прекрати пълномощията на Трифон Трифонов от ГЕРБ
Политика
Станимир Стойчев поема БСП в Севлиево или каквото е останало от нея
Политика
Боян Ботев: „Сгреших. Понасям отговорността за това“
Политика
Разликата между Нинова и Добрев в Севлиево е 36 гласа
Политика
Кирил Ананиев става министър на финансите и още рокади в кабинета
Политика
Областен управител на ГЕРБ в Габрово влезе в ръководството на „Републиканци за България“
Политика
Димитър Тонев влиза в Общинския съвет на мястото на Боян Ботев
Политика
Председателят на Общинския съвет в Дряново е отстранен от длъжност
Политика
Две приемни за граждани през септември организират от БСП в Севлиево
Политика
Какво не четем в доклада на КПКОНПИ, пита Кристина Сидорова
Политика
Манолова: След побоищата снощи Борисов вече не е легитимният премиер за хората
Политика
Министърът на правосъдието Данаил Кирилов е подал оставка
Политика
Съдът отмени решението за прекратяване пълномощията на Трифон Трифонов
Политика