Търсене

ОИК прекрати пълномощията на Трифон Трифонов от ГЕРБ

ОИК прекрати пълномощията на Трифон Трифонов от ГЕРБ

Трифон Трифонов, снимката е от предизборен плакат

С решение от 1 юли т.г. Общинската избирателна комисия в Севлиево прекратява пълномощията на общинския съветник Трифон Трифонов, избран с листата на партия ГЕРБ. На негово място комисията обявява за избран Йордан Йорданов. 

Решението на комисията е по жалба на Боян Ботев, на когото в края на май също бяха прекратени пълномощията по жалба от кмета на Севлиево и местен координатор на ГЕРБ Иван Иванов. Жалбата на Ботев едно към едно припокрива тази срещу него, т.е. става дума за едно и също нарушение - на текст от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), който указва, че избраните за общински съветници не могат да имат действащи договори с Общината, в която са избрани, или с търговски дружества с общинско участие. При подобен казус, съветниците уведомяват председателя на Общинския съвет и съответната Общинска избирателна комисия. Това според чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА става в едномесечн срок от обявяването на изборните резултати, което Трифон Трифонов не е направил, а е продължил да изпълнява функциите на общински съветник и едновременно с това е имал договор за наем на помещение с "Общински пазари" - дружество сто процента общинска собственост. 

Едва в края на декември 2019 г., малко над месец след срока, в който Трифонов е трябвало да уреди статуса си на наемател на общинска фирма и съветник в същата община, той прехвърля собствеността и управлението на търговско дружество "Трифо Н-1" на съпругата си, става ясно от справка в Търговския регистър. 

В обяснението, поискано от Трифонов той отхвърля наличието на несъвместимост, като посочва, че едномесечният срок по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА за отстраняване на несъвместимостта на избраните общински съветници е започнал да тече от обявяване на изборните резултати и е изтекъл на 28.11.2019 г. Твърди, че към тази дата не е била налице действаща законова разпоредба, уреждаща несъвместимост по отношение на неговия случай. Сключеният между "Общински пазари" и представляваното от него дружество договор за наем е довел до положение на несъвместимост след изтичането на този срок и по-точно след 1.12.2019 г., когато е влязла в сила изменената разпоредба на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА, въвеждаща нови ограничения за съвместяване на длъжността общински съветник с други позиции. Само, че тази несъвместимост не е можела да бъде отстранена по реда на ЗМСМА, а по реда на специалния Закон за предотвратяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество. 

Уточняваме, че на 1 декември м.г. влязоха в сила измененията на Закона за предотвратяване конфликт на интереси и отнемане на незаконно придобито имущество. На много места в страната общински съветници решиха, че едномесечния срок за обявяване конфликт на интереси започва да тече от тази дата. Вероятно това е направил и Трифонов Трифонов, пренебрегвайки действащите преди тази дата текстове на ЗМСМА, съгласно които той е трябвало да обяви конфликт, какъвто в случая очевидно е налице, до един месец след обявяване на изборните резултати. Освен, че това не е сторено, в регистъра на декларациите на новите общински съветници за наличие на несъвместимост, Трифонов е декларирал, че няма такава. 

Трифон Трифонов за втори път влиза в Общинския съвет на Севлиево. Предишния път изкара целия си мандат (2011-2015).  

Решението за прекратяване на пълномощията може да бъде обжалвано в седемдневен срок пред Административен съд Габрово. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за кмет на община, общински съветници и кметове на кметства на 29 октомври 2023 г.