Търсене

От МРРБ е изискано становище на Община Севлиево по сигнал от редактора на "Севлиево онлайн"

Емилия Димитрова
От МРРБ е изискано становище на Община Севлиево по сигнал от редактора на

Входът без рампа за инвалиди, на малката снимка се вижда, че достъпът не е на ниво терен, както е по проект

От Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е поискано Община Севлиево да извърши проверка относно фактите, описани в сигнал, подаден до ведомството от редактора на електронното издание "Севлиево онлайн".

Сигналът е за липса на рампи за инвалиди пред два от входовете на сграда, санирана със средства на Европейския съюз. С писмото от МРРБ се иска кметът на Севлиево до пет работни дни да изрази становище и представи доказателства за предприетите мерки.

Проектът, който Община Севлиево изпълнява е „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр. Севлиево на адрес: ж.к. „Митко Палаузов“ бл.5, ул.“Стефан Пешев“ №18 и ул.“Ален Мак“ №4“. Периодът на изпълнение е от септември 2020 г. до юли 2022 г., стойността е 1.5 млн. лв., от които 85% са финансиране от Европейския съюз, останалите са национално съфинансиране. 

На 31 май т.г. проектът приключи с помпозна церемония, която включваше рязане на лента, проливане на вода пред един от входовете с перфектно изпълнена рампа и речи. В тях естествено нямаше и дума за това, че един инвалид от съседния вход ще продължи да се придвижва на две патерици до входа, в който живее, защото инвалидната му количка не може да преодолее единственото стъпало към входната врата. 

Освен изпълнител на строително-монтажните дейности, т.е. техническото изпълнение на енергоспестяващите мерки,

в проекта е заложено изпълнение на всички мерки, свързани с осигуряване на достъпа за лица с увреждания.

Последното е записано в обяснителната записка към проекта, достъпна на сайта на информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз ИСУН 2020.

С това, пише там, ще се изпълнят изискванията на Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително за хората с увреждания.

В случая това не се случва

В един от двата входа, към които не е монтирана рампа, живее Лальо Бояджиев. Мъжът е с тежко увреждане и се придвижва с инвалидна количка. Ако не може да ползва количката, както когато влиза във входа си, се придвижва милиметър по милиметър с две патерици, а цялото му тяло трепери от усилието. Лальо Бояджиев е така от 1989 г. и в блока всички знаят, че той има нужда от достъпна среда. Законодателството му я гарантира, но гаранциите се оказват само на хартия.

Рампа за инвалиди пред входа, в който живее Лальо Бояджиев не е заложена по проект, установи "Севлиево онлайн".

В проектната документация е записано, че бетонни рампи за хора със затруднения в придвижването ще бъдат изградени пред входове  Б, В и Г. За входове А и Д достъпът е "на ниво терен", пише в проекта, което обяснява защо в последствие фирмата изпълнител не е монтирала рампи към тези два входа.

Проверка на място обаче установи, че за да стигне човек с ивнвалидна количка до вход А или Д, той трябва да слезе от количката и да продължи на ход. Отделен въпрос е доколко изобщо може да продължи на ход, щом се придвижва с количка.

В действителност има за преодоляване едно единствено стъпало. За здрав човек то не е никакъв проблем. Достъпът обаче трудно би могъл да се определи "на ниво терен", защото откъдето и да се погледне, там има стъпало. 

Всъщност, Община Севлиево формално погледнато няма вина за това, че пред два от входовете на блок 5 в ж.к. „Митко Палаузов“ не са заработени рампи за хора със затруднения в придвижването, защото както стана ясно, такива не са заложени по проект. Служителите на Община Севлиево обаче би трябвало да са видяли това, когато е одобряван и съгласуван проекта и още на етап възлагане на проектирането пропускът е можело да бъде коригиран.

Ако не друго, то липсата на рампи към част от входовете

противоречи на Наредбата за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда

на населението, включително за хората с увреждания. Според въпросната наредба достъпна среда е средата в урбанизираните територии, сградите и съоръженията, която всеки човек с намалена подвижност, със или без увреждания може да ползва свободно и самостоятелно (&1, т.2 от допълнителните разпоредби).

В наредбата има отделен текст и за „достъпен вход“ – това е вход, който може да се използва самостоятелно от всички хора, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност, в т.ч. на хората с увреждания (т.4 от &1).

Проектирането, изпълнението и поддържането на строежите в съответствие изискванията за достъпност и безопасност при експлоатация е основно изискване към строежите, напомнят от МРРБ на севлиевския кмет. „Обръщаме Ви внимание, че Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ следи стриктно за спазване на българското и европейското законодателство и при установени нарушения може да наложи финансова корекция на средствата като безвъзмездна финансова помощ по проекта“, се казва в писмото, подписано от министъра в оставка Гроздан Караджов.

Целия текст на писмото от МРРБ до кмета на община Севлиево може да бъде видян тук

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.