Търсене

Отворено писмо разпространиха от "Севлиево 21 век" до местната власт

Отворено писмо разпространиха от "Севлиево 21 век" до

До г-н Кмета на община Севлиево

Копие:

До Председателя на Общински съвет-Севлиево

До групата съветници ПП ГЕРБ

До групата съветници ПП БСП

До групата съветници ПП ДПС

До групата съветници от Реформаторски блок

До групата съветници ПП Обединени патриоти

и останалите политически представени партии в ОбС

 

ОТВОРЕНО ПИСМО- СТАНОВИЩЕ

от бизнес сдружение „Севлиево 21 век”  

 

Уважаеми г-н Кмете,

Уважаема г-жо Председател на Общински съвет,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

Обръщаме се към Вас за втори път по един твърде сериозен въпрос, а именно стартиране на процедура за приватизация на общинския дял в„ Севлиевогаз 2000“ АД. За втори пореден път сме учудени от това, че наш член внася предложение за това, без основателна мотивировка, от която да става ясно кое налага тази стъпка. Така и не можахме да разберем кое кара г-н Лалев да работи толкова активно в тази насока. Най-вероятно неговото мнение като член на комисията „Бюджет и финанси” в Общинския съвет е, че Община Севлиево е в силно затруднено финансово състояние. Това е единственото логично обяснение за направените предложения, което обаче не кореспондира с публичните изявления на общинското ръководство за финансова стабилност на Община Севлиево.

Вероятно за вносителя и поддръжниците на идеята за приватизация на „Севлиевогаз 2000” причината за искането им е, че тези дялове не носят достатъчен дивидент за Община Севлиево. Дори и да приемем, че от тях не постъпва пряк финансов дивидент в достатъчни размери, на всички трябва да е ясно и, че те не носят финансова загуба. За сметка на това обаче имат силен социален ефект върху цената на природния газ за домакинствата, обществените ведомства и бизнеса в Севлиево – една неоспорима заслуга на съвместната работа между бизнеса в лицето на „Идеал Стандарт-Видима” и Община Севлиево, които са основните акционери в дружеството. С продажбата на общинския дял в газовото дружество този ефект е заложен на карта. Никой не може да каже след като се осъществи тя, на какви цени ще купуват газ домакинствата, бизнесът, детски градини, училища и т.н.

Като представители на бизнеса всички ние виждаме в това огромен риск, а и според нас нищо не налага такава продажба. Искаме да напомним, че в нашето сдружение членуват над 80 фирми, които осигуряват работа на повече от 4 000 жители на община Севлиево. Негативният ефект от една приватизация на "Севлиевогаз 2000" ще има отражение върху цялата общественост в Севлиево.

Г-н Кмете,

Г-жо Председател на ОбС,

Дами и господа съветници,

Ние вярваме, че Вие също осъзнавате огромния риск от продажбата на „Севлиевогаз 2000” АД, както и в това, че ще защитите нашите общи интереси и тези на Община Севлиево като  гласувате  против направеното  предложение от г-н Лалев.

В тази връзка си позволяваме да внесем предложение, което включва провеждане на местен референдум по този толкова важен за града и общината въпрос. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление е записано в чл.27 ал.1, че :

- местен референдум се провежда по предложение на поне една пета от общинските съветници, но не по- малко от трима общински съветници;

- кмета на общинатаq съответно кмета на кметството или района;

-инициативен комитет и т.н.;

В чл.26. ал.2 е записано, че чрез местен референдум не могат да се решават въпроси, касаещи общинския бюджет, размера на местни данъци и такси и правила за вътрешната организация и дейност на Общински съвет. Само и единствено липсата на време за създаването на Инициативен комитет и събирането на необходимите подписи ни възпира да направим ние необходимото официално предложение за това. Но законът, г-н кмете, и на вас, дами и господа общински съветници, дава право да инициирате и проведете референдум с въпрос: „Необходимо ли е да бъдат извършвани дейности, свързани с подготовката за приватизация на „Севлиевогаз 2000“ АД. Само по този начин най-точно ще чуете мнението на вашите избиратели, а и ще получите разрешение или забрана от всички тях за това действие. Смятаме, че това е висшата форма на демокрация, която трябва да се спазва от всеки един упълномощен от хората с власт избранник. В случая ограниченията на чл.26 не важат, така че референдум  в Севлиево може да бъде иницииран и проведен. Достатъчно е само някой от Вас да прояви необходимите разум и воля, и да поеме тази отговорност.

С уважение: 

Управителен съвет на бизнес сдружение „Севлиево 21 век”

Председател: М. Кънев

27.01.2017 г.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.