Търсене

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" обявява свободно място са социален работник по национална програма

Видеонаблюдение по коридорите и на двора въвеждат в ПГМЕТ

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" обявява свободно работно място за социален работник по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”. 

Мястото е обявено от 15.09.2022 г. 

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Образование: средно/висше

2/ Професионална област: хуманитарни, обществени , икономически, правни науки и др.

3/ Професионален опит: не се изисква

Вид трудов договор: срочен - до 31.12.2022 г.

Работно време: непълно - 8 /осем/ часов работен ден

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ мотивационно писмо;

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование , квалификация и компютърна грамотност;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат до 09.09.2022 г., в сградата на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров" гр. Севлиево, на адрес: гр.Севлиево, ул. „Ненко Илиев” № 3,

от секретар

 

Събеседването с кандидатите е на 12.09.2022 г. от 15:00 часа по график, утвърден от директора и поставен на видно място „табло –съобщение”.

Телефон/и/ за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!