Търсене

ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров" обявява свободно място за учител по направление „ Електротехника и енергетика“

2365 ученици в община Севлиево влизат в клас, от тях 248 за първ

снимка на Стефан Щерев от Фото форум

Професионална гимназия по механоелектротехника "Ген. Иван Бъчваров" в Севлиево обявява свободно работно място за учител теоретично обучение, направление „ Електротехника и енергетика“.

Мястото е свободно от 4 септември 2023 г.   

Изисквания за заемане на длъжността:

1/ Образование: висше 

2/ Специалности и квалификация: Професионално направление: от област на висшето образование – технически науки, професионално направление „Електротехника и енергетика” и други съгласно Приложение 1 към чл.10 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Присъдена професионална квалификация:

Инженер и други.

3/ Изискван трудов стаж (не е задължително условие):

Вид трудов договор: безсрочен

Работно време: пълно

Необходими документи за кандидатстване:

1/ заявление за назначаване до директора на училището;

2/ автобиография;

3/ Документ за проведен мед. преглед по чл.2 от Наредба 4 от 2016г. за липса на

заболявания и отклонения, при които не може да се заема длъжността-оригинал.

4/ копия от документите удостоверяващи завършена степен на образование и квалификация;

При постъпване на работа:

5/ свидетелство за съдимост;

6/ карта за предварителен медицински преглед, във връзка с кандидатстването за обявената длъжност;

Документите за кандидатстване ще се приемат до 16,30 часа на 12.07.2023 г., в сградата на ПГМЕТ „Ген.Иван Бъчваров” гр.Севлиево, адрес ул. „Ненко Илиев” № 3, отдел „Администрация”

Телефони за връзка: 0675/3-32-52, 3-32-55, 0878/408402

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!