Търсене
След отговори от Община Севлиево по реда на ЗДОИ стана ясно

Преди година се е знаело, че край с. Млечево ще бъдат загробвани животни

Емилия Димитрова
Преди година се е знаело, че край с. Млечево ще бъдат загробвани животни

Дали мястото е обработено и обезопасено според изискванията, предстои да разберем, снимка: Севлиево онлайн

Още преди една година е било ясно, че край севлиевското с. Млечево ще бъдат загробвани животински продукти или животни. Теренът е определен от постоянно действаща комисия, назначена със заповед на кмета на Севлиево. Мястото не е окончателно одобрено за трупна яма, а в процедура по одобряването му. Загробването на болни от птичи грип птици в седмицата между 9 и 14 май т.г., е действие при извънредна ситуация, обясняват от Община Севлиево на изпратени от "Севлиево онлайн" въпроси по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

По какъв начин е извършена подготовката на трупната яма за загробване, какви материали са използвани за това и как се осъществува контрола за неразпространение на заразата, от Община Севлиево не отговориха. Тези въпроси са препратени по компетентност до директора на Областната дирекция по безопасност на храните, обясняват от общинската администрация. 

Заразени птици са загробени на метри от главния път, водещ до с. Млечево. Местните жители се страхуват, че заразата ще плъсне, както и че загробените животни ще привлекат диви, които в този район са обичайни. Още за това - тук

Разкритието, че преди една година се е знаело, че край с. Млечево ще бъде определен терен за загробване на животински продукти, хвърля

различна светлина върху ситуацията.

Това означава, че кметският наместник на селото Иван Иванов не може да не е знаел за това, както твърди сега пред жителите на селото, надигнали се срещу извършеното вече загробване на заразени пилета и патици. Ако жителите и собственици на имоти в селото бяха информирани още преди година за това какво се обсъжда, те биха имали възможност да реагират по един или друг начин, да заявят гражданската си позиция, без значение каква, вместо да бъдат поставени пред свършен факт и в пълна невъзможност да се направи каквото и да било.

Парцелите за трупни ями на територията на община Севлиево са одобрени

на заседание на постоянно действаща комисия, проведено на 22 юни 2021 г. Според протокола от това заседание, който "Севлиево онлайн" получи по ЗДОИ, в работата на комисията са участвали представители на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново (РИОСВ), Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), РЗИ, Басейнова дирекция Плевен, Областна служба "Земеделие", ВиК Габрово, Районната противопожарна служба и служители на Община Севлиево. Председател на комисията е инж. Димитър Ножаров - служител по сигурността в общинската администрация. Съставът на комисията е определен със заповед на кмета на община Севлиево от 1 март 2021 г. 

На 22 юни 2021 г. въпросната комисия се събира, за да определи терени за обезвреждане на животински продукти, получени извън обектите, регистрирани в Областната дирекция по безопасност на храните. Определянето на допълнителни терени е съгласно Наредба 3 от 27 януари 2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 

Три имота са обект на обсъждане - в селата Градище, Петко Славейков и Млечево.

И трите са посетени на място от комисията, става ясно от протокола от нейното заседание. След огледа на място, парцелът в с. Градище отпада заради трудна достъпност и невъзможност на специализирана техника да стига до него. Остават другите два. За този в с. Петко Славейков от Басейнова дирекция изискват хидрогеоложко проучване и след получаването му, от дирекцията ще се произнесат окончателно. Остава парцелът в землището на с. Млечево. 

За него също няма окончателно одобрение, тъй като не е приключила процедурата по обявяването му за подходящ за загробване на странични животински продукти. Извънредната ситуация от началото на май обаче, изисква извънредни и спешни действия. На 4 май т.г. с две заповеди директорът на Областна дирекция по безопасност на храните в Габрово обявява огнище на птици грип в два животновъдни обекта на територията на севлиевска община - птицекланицата на Чакала и ферма за отглеждане на пекински патици. Със същата заповед се разпорежда заразените птици да бъдат умъртвени по хуманен начин, а телата им "унищожени под официален надзор, който не допуска разпространяване на болестта, съгласно Регламент 1069/ 2009 г.  

Регламент 1069 казва, че "заравянето и изгарянето на странични животински продукти, по-специално на умрели животни, може да бъде оправдано в особени ситуации, по-специално в отдалечени райони или в ситуация на овладяване на болест, налагаща спешното унищожаване на животните, умъртвени като мярка за овладяване огнището на сериозна трансмисивна болест" (чл. 50). Следващият текст в регламента (чл. 51) конкретизира, че изкллюченията при заравянето и изгарянето на странични животински продукти следва да се разширят "до райони, достъпът до които не е практически
възможен". 

На 5 май т.г. Областната епизоотична комисия излиза с решения да се забрани свободното пускане на домашни птици от типа "заден двор", да се забранят базари и тържища на птици в срок от 30 дни, а ловците, ако открият мъртви птици, да ги предадат за изследване. Двайсет дни по-късно на ново заседание от Областната епизоотична комисия удължават срока на ограничителните мерки с нови 30 дни. 

Междувременно се търси къде да бъде загробена торта от заразените животни. Тя трябва да престои на депо половин година, след което е безопасна за използване, увери директорът на ОДБХ д-р Спасов. Както стана ясно в седмицата между 9 и 14 май птиците вече за загробени край с. Млечево по спешност. За торовата им постеля е намерена силажна яма в габровското с. Яворец, само че местните жители не искат заразената тор в селото си. Кметът на Яворец ги подкрепя, получиха подкрепата и на общинския кмет в Габрово Таня Христова. 

В с. Яворец не искат заразена птича тор. Кметът на Габрово застана зад гражданите - тук.

За жителите на с. Млечево очевидно е късно да реагират. Засега и в бъдеще остава тяхното недоволство, което можеше да бъде заявено, ако имаха информация, че селото им е определено за място на трупна яма. Дали гражданите ще надделеят в с. Яворец и доколко ефективна ще се окаже подкрепата от кмета на Габрово, предстои да разберем. 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!