Търсене

Прокуратурата: мотивите срещу референдума са незаконни

Прокуратурата: мотивите срещу референдума са незаконни

Районна прокуратура Севлиево започна проверка по внесеното от председателя на постоянната комисия "Приватизация и следприватизационен контрол" в ОбС Севлиево Диян Златев становище за изясняване на мотивите, с които предлага на Общинския съвет да отхвърли гражданското искане за местен референдум с въпроса "Да се извърши ли приватизация на общинската част от капитала на "Севлиевогаз 2000" АД?"

Водещ мотив на Златев е, че въпросът за референдума не е от местно значение, "но именно Общинският съвет следва да действа като изпълнител на волята на гражданите при участието им в местното самоуправление", пише прокурор Десислава Христова. Тя поддържа становището, че когато гражданите вземат решение, съветниците трябва да бъдат изпълнител на тяхната воля "обективирана по надлежния ред, чрез провеждането на местен референдум". 

"Именно правото и реалната възможност на населението да решава самостоятелно въпросите от местно значение, свързани пряко с неговите потребности и предоставени в неговата компетентност от законодателя, е смисълът на местното самоуправление", се казва в написаното от прокурор Христова, която подчертава, че такова е съдържанието на понятието местно самоуправление дадено и от Европейската харта за местното самоуправление, приета от Съвета на Европа, ратифицирана със закон.

В мотивите на г-н Златев има данни, че противоречат на закона, следователно предложението му би могло да се счете за немотивирано, пишат още от прокуратурата. 

В понеделник е насрочено заседание на ОбС Севлиево, на което една от точките в дневния ред е отхвърляне или одобрение на гражданското искане за произвеждане на местен референдум по въпроса за продажба на общинските акции в "Севлиевогаз 2000" АД. От определената за водеща комисия, чийто председател е Диян Златев, вече излязоха със становище, в което водещ мотив е, че продажбата на общинска собственост не е въпрос, по който гражданите могат да се произнасят, тъй като е само и изцяло в правомощията на общинския съвет да решава как Общината се разпорежда със собствеността си. С това Златев предлага искането за референдум да бъде отхвърлено. 

Ще натежи ли позицията на прокуратурата, предстои да разберем на на 11 септември. Ако мнозинството отхвърли гражданското искане, от Инициативния комитет могат да обжалват решението пред съда.  

Заседанието е от 9.00 часа. Севлиево онлайн ще публикува видеозапис от дискусията.

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.