Търсене

Разкриването на денонощна аптека в Севлиево е заложено в областната аптечна карта

Има недостиг на фармацевти в областта. При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66.
Севлиево онлайн
Разкриването на денонощна аптека в Севлиево е заложено в областната аптечна карта

В Областна администрация Габрово бе приета окончателно областната аптечна карта, предстои одобрението й от Министерството на здравеопазването, снимка: Областна администрация Габрово

Днес в Областна администрация Габрово бе приета областната аптечна карта. В становището на комисията, разработила картата, се посочва необходимостта от разкриването на една нова аптека в Дряново и една денонощна аптека за жителите на община Севлиево.

Поне по една аптека в общините Дряново, Севлиево и Трявна трябва да бъде пререгистрирана като аптека за отпускане на лекарствени продукти, включително приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура.

Магистралната рецептура е предписание за лекарствен продукт, изготвен в аптека по предписание на медицински специалист или по утвърдена рецептура, предназначен за определен пациент. Фармакопейната рецептура е предписание за лекарствен продукт, изготвен в аптека по рецептура от действаща фармакопея и предназначен за предоставяне на пациентите в същата аптека. Ключов момент и основно предимство на тези лекарствени форми, е че те са изцяло ориентирани към конкретния пациент и неговото специфично заболяване.

Областната аптечна карта дава актуалното състояние на аптечната мрежа по видове дейности и идентифицира необходимостта от разкриването на нови аптеки, като определя и необходимия брой на магистър-фармацевтите в област Габрово. Тя съдържа данни за демографската структура и потреблението на лекарствените продукти за домашно лечение от населението в областта, броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки, както и броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, които реално практикуват професията.

За територията на областта, съобразно критериите, определени от Министерство на здравеопазването, е дефинирана необходимост от общо 47 аптеки, една от които денонощна. Към момента на територията на областта функционират 28 аптеки в община Габрово, три в община Дряново, единайсет в севлиевска община и пет в община Трявна, като една от тях е за град Плачковци. 

В становището на областната комисия е предвидена реорганизация на дейността на някои аптеки. Поне една аптека в община Трявна трябва да договори с НЗОК отпускане на лекарствени продукти, предназначени за поддържащо лечение на трансплантирани пациенти; за медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза; за сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата и за интермитентни катетри. Поне една аптека в община Дряново ще трябва да монтира автомат за лекарства (тип вендинг), предвид липсата на денонощна аптека.

Необходимият минимален брой магистър-фармацевти и помощник-фармацевти, е значително по-голям от реалния. При необходими 125 магистър-фармацевти, в момента работят 74, а помощник-фармацевтите са 45 при необходими 66.

Предстои областната аптечна карта да бъде представена в Министерство на здравеопазването до края на месец ноември 2022 г. Въз основа на всички областни аптечни карти ще бъде разработена и Националната аптечна карта.

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!