Търсене

Севлиево ще кандидатства за енергоефективно уличното осветление в нови седем села по НПВУ

Емилия Димитрова
Севлиево ще кандидатства за енергоефективно уличното осветление в нови седем села по НПВУ

След  Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците, Сенник и Шумата, нови седем села ще имат ново улично и енергийно ефективно улично осветление. Това стана ясно на вчерашното редовно заседание на общинските съветници в Севлиево, които със свое решение упълномощиха кмета да предприеме всички необходими действия за осигуряване на финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост за енергоефективно улично осветление в седем села на севлиевска община. 

Предложението, внесено за обсъждане и гласуване от общинската администрация, включва селата Батошево, Бериево, Градница, Душево, Крамолин и П. Славейков и Дамяново.

Повишаването на енергийната ефективност и модернизацията на системите за улично осветление ще допринесе за намаляване разходите за енергия на общината с фокус върху устойчивото използване на ресурсите във връзка климатичните изменения и зелената инфраструктура, се казва в мотивите за внасяне на предложението в пленарна зала. От друга страна спестяването на енергия ще доведе до икономии, което пък ще осигури възможности за инвестиции във възобновяеми източници и разработване на системи за мониторинг и управление на енергията на системите за улично осветление, се казва в предложението от Общината до съветниците. 

През януари т.г. Министерството на енергетиката отвори за кандидатстване втората процедура по Инвестиция C4.I3 Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление по Националния план за възстановяване и устойчивост. Тя има за цел да повиши енергийната ефективност чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление, собственост на българските общини и да подобри условията на живот на населението

Уличното осветление е един от големите консуматори на енергия в общините, което оказва сериозно влияние на общото енергийното потребление, а оттам и върху общинските бюджети. В тази връзка през октомври миналата година Севлиево бе една от 68 български общини, които подписаха договор за финасиране с Министерството на енергетиката за отпускане на безвъзмездно финансиране за въвеждане на енергийно ефективно улично осветление. Сумата, която Община Севлиево защити с проект за селата Богатово, Добромирка, Кормянско, Ряховците, Сенник и Шумата бе малко над 1 млн. лв.

По данни на Общината изпълнението на този проект ще доведе до годишни енергийни спестявания с 458.52 MWh/y и ще намали бюджетните разходи за електроенергия и вредните емисии. 
 
Срокът за изпълнение на проекта е до 18 месеца, но не по-късно от 31.03.2025 г.
 
Поставянето на енергийната ефективност на първо място е ключова цел в Европейската зелена сделка и води до редица ползи - намаляване на разходите за енергия, повишаване на енергийната сигурност, намаляване на емисиите на парниковите газове и подобряване качеството на въздуха.
 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!