Търсене

Спешните медици ще получат с натрупване гласуваното увеличение на възнагражденията

Севлиево онлайн
Плодове за работещите в "Спешна помощ" дари "Павл

Илюстративна снимка

С цел да няма спекулации и погрешни тълкувания, Министерството на здравеопазването уверява всички работещи в Центровете за спешна медицинска помощ в страната, че ще получат дължимите увеличения на възнагражденията си, които са в сила от 1 август 2023 г. 

Това съобщение разпратиха днес до медиите от здравното министерство. В него се уточнява, че съгласно разпоредба от Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г., по централния бюджет за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ са одобрени средства в размер на 30 млн. лв. за увеличение на възнагражденията в Центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП) и Регионалните здравни инспекции (РЗИ).

От министерството припомнят, че на 18 август и 25 август т.г. са се провели заседания на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в отрасъл „Здравеопазване“, на които са обсъдени правилата за разпределение на основните заплати. На заседанията е договорено основните възнаграждения в ЦСМП да се увеличат с 22% за всички работещи в системата, а за работещите в РЗИ е решено увеличението да е 20 %.

Предстои до края на месец септември 2023 г. Министерство на здравеопазването да внесе за разглеждане в Министерския съвет проект на Постановление на МС за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на МЗ за 2023 г. за увеличение на възнагражденията на персонала в ЦСМП и РЗИ и дължимите средства за социално-битово и културно обслужване за персонала.

Осигуряването на тези средства по бюджета на МЗ ще даде възможност да се извърши промяна по бюджетите на Центровете за спешна медицинска помощ и Регионалните здравни инспекции.

Най-късно до края на месец октомври 2023 г., в зависимост от необходимото технологично време за въвеждане на начисленията във ведомостите, ще бъде изплатено увеличението на работещите в ЦСМП и РЗИ. Всички служители в тези структури ще получат накуп разликата до новия размер на работните заплати за м. август и м. септември 2023 г., гарантират от Министерството на здравеопазването. 

След договорения ръст от 22% на възнагражденията на работещите в спешна помощ, лекар с две специалности ще получава средно 3300 лева, а специалист по здравни грижи – 2245 лв. Брутната месечна заплата на шофьорите става 1500 лева. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!