Търсене

Единият от двата проекта на Севлиево по "Красива България" е одобрен, покривът на болницата ще чака

Емилия Димитрова
Единият от двата проекта на Севлиево по

Снимка: Община Севлиево

През март т.г. Община Севлиево обяви, че подава две проектни предложения по "Красива България" - програма на Министерството на труда и социалната политика. Едното предложение бе за ремонт на детско-юношеската футболна школа, другото за ремонт на покривна конструкция на Общинската болница "Д-р Стойчо Христов". 

В края на април от социалното министерство обявиха проектите, одобрени за финансиране през 2024 г. Те са общо 64 на обща стойност 14.8 млн. лв., като 7.2 млн. лв. са финансиране от "Красива България", а 7.6 млн. лв. е съфинансирането от кандидатите. 

Съфинансирането от кандидатите е задължително условие за кандидатстване по "Красива България". Съгласно насоките за каниддатстване то е половината от стойността на проекта. Друго задължително условие е в изпълнение на дейностите да се наемат безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, но след като преминат задължително обучение по професионална квалификация, което се заплаща по проекта. 

Община Севлиево вече обяви процедура за избор на обучител за девет безработни лица, които ще бъдат наети по ремонта на детско-юношеската футболна школа. 

Севлиево е в списъка на одобрените проекти с "Ремонт на сграда на детско - юношестка школа по футбол" на стойност 309 хил. лв. с ДДС. Другият проект, с който Общината кандидатства, не е получил одобрението на Управителния съвет на "Красива България", става ясно от публично достъпната информация за програмата.

В продължение на всичко дотук, вече е обявена процедура за избор на изпълнител не рамонтните работи. Тя е чрез събиране на оферти и срокът за подаване на документи от потенциалните изпълнители е 31 май 2024 г.  Прогнозната стойност, съгласно обявлението от Общината е 220 хил. лв. 

Сградата на детско-юношеската футболна школа в парк "Черничките" е въведена в експлоатация през 2000 г. и с времето освен естествената й амортизация, възниква необходимостта от преустройство, което би улеснило ползването й. Освен това, пише в техническата спецификация към процедурата за избор на изпълнител, настилката пред нея е компрометирана и се налага нейното подновяване. 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.