Търсене

ОИК няма да обжалва съдебното решение по казуса Трифон Трифонов

ОИК няма да обжалва съдебното решение по казуса Трифон Трифонов

Снимка на Gerd Altmann от Pixabay

от Емилия Димитрова

Общинската избирателна комисия няма да обжалва решението на Административен съд Габрово, с което бе отхвърлено решението й за прекратяване пълномощията на общинския съветник Трифон Трифонов (ГЕРБ). 

Това решение на комисията е взето на заседание, проведено на 22 юли т.г. и според протокола от него нито един от членовете й не е бил против. 

От своя страна Трифонов е депозирал писмо до комисията, с което уведомява, че се отказва от присъдените му съдебни разноски в размер на 500 лв. 

С това Трифон Трифонов остава общински съветник в Севлиево. 

До решението на ОИК се е стигнало след като е станало ясно, че има достатъчно съдебна практика по подобни казуси, което е натежало при заключението, че едно обжалване би било безпредметно. 

На заседанието вчера е взето решение да се уведоми Йордан Йорданов, следващия в листата на партия ГЕРБ, за постановеното от Административния съд и последвалото решение на ОИК да не обжалва решението на административнияте магистрати. 

Пълномощията на Трифон Трифонов бяха прекратени с решение на ОИК Севлиево от 1 юли т.г. Със същото решение комисията обяви за избран Йордан Йорданов. Решението бе по жалба на Боян Ботевна когото в края на май също бяха прекратени пълномощията в отговор на депозирана жалба от кмета на Севлиево и местен координатор на ГЕРБ Иван Иванов.

[[https://www.sevlievo-online.com/statii/oik-prekrati-palnomoshtiyata-na-trifon-trifonov-ot-gerb-5315]]

Жалбата на Ботев едно към едно припокриваше тази срещу него, т.е. става дума за едно и също нарушение - на текст от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), който указва, че избраните за общински съветници не могат да имат действащи договори с Общината, в която са избрани, или с търговски дружества с общинско участие.

Това решение подлежеше на обжалване. За разлика от Ботев, Трифон Трифонов обжалва решението и на 17 юли Административният съд отхвърли постановеното от севлиевската избирателна комисия. 

[[https://www.sevlievo-online.com/statii/sadat-otmeni-reshenieto-za-prekratyavane-palnomoshtiyata-na-trifon-trifonov-5360]]

Съдът отчете, че едномесечният срок за изчистване на конфликт на интереси започва да тече от 1 декември 2019 г., откогато е в сила Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, с който влязоха в сила промени в ЗМСМА. Въпросните промени третират точно невъзможността съветници да въртят бизнес с общините, в които са избрани. Спорен момент в случая с Трифонов бе, че според Общинската избирателна комисия едномесечният срок започва да тече от датата на обявяване на изборните резултати, както указва ЗМСМА. 

Според справка в Търговския регистър към 30 декември 2019 г. Трифон Трифонов е едноличен собственик и управител на дружество „Трифо-Н-1“. Дружеството е наемател на помещение, собственост на „Общински пазари Севлиево“ ЕООД. След 30 декември м.г., когато е станало вписване на промяна в обстоятелствата, се вижда, че Трифонов е прехвърлил собствеността си във фирмата на съпругата си. В момента той няма взаимоотношения с общинска фирма, а съпругата му. 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!
Избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.