Търсене

Още 1 млн. лв. кредит за севлиевската болница

Още 1 млн. лв. кредит за севлиевската болница

Половин година, след като управителят на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ д-р Пламен Цеков заяви пред общинския съвет, че просрочените задължения на болницата намаляват, “за част от тях е постигнато разсрочване, за други е намерен компромисен вариант“, д-р Цеков иска от съветниците да одобрят нов кредит за заведението от 1 млн. лв. В молбата, която внася за насроченото на 23 октомври т.г. редовно заседание на общинския съвет в Севлиево, д-р Цеков твърди, че болницата може сама да обслужва кредита, но „поради факта, че не притежава собствени активи, които да послужат за обезпечение, Община Севлиево да прецени под каква форма може да стане гарант на искания кредит".

Ако съветниците в Севлиево одобрят искането на д-р Цеков, заемите, изтеглени за стабилизиране на дружеството, ще надхвърлят 3.2 млн. лв. за пет години.

Какво е състоянието на лечебното заведение в момента?

По данни, предоставени от неговия управител – дълговете са малко над 1.8 млн. лв, от тях 1.2 млн. лв. са с продължителен срок на просрочие. „Върху тази сума доставчиците начисляват наказателни лихви, също така съдебни такси и адвокатски хонорари. Това затруднява изключително дейността на дружеството, поради невъзможността да покриваме текущите си задължения, както и натрупани през изминалите години просрочия“, пише д-р Цеков в искането до общинския съвет.

Това не е първият кредит за болницата

На 18 септември 2013 г. Община Севлиево изтегли 1.6 млн. лв., които прехвърли на заведението, за да помогне при разчистването на натрупани неразплатени задължения. Срокът на този кредит е 10 години и той все още се изплаща. Решението за него бе взето в пълно мнозинство, след като съветниците тогава се обединиха около становището, че на болницата трябва да се помага. Поставиха обаче условия – да се направи план за начина, по който ще бъдат похарчени парите, който също да бъде одобрен от общинския съвет.

Още 600 хил. лв.

банков заем бе разрешен на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ през декември 2015 г. С парите д-р Цеков обясни, че ще разплати стари дългове, за да спаси сметките на дружеството от запориране, но и ще даде спокойствие на екипа в следващите месеци. Плюс този заем д-р Цеков каза, че ще опита да продаде земи на болницата, от които очаква най-много 250 000 лв. И за това получи подкрепа в ОбС.

Имуществото на болницата -

сгради, коли, компютри, машини и апаратура, да бъде прехвърлено на Общината, решиха през април 2016 г. общинските съветници. След това Общината отново отдаде имуществото на болницата „за ползване и управление“. Врътката бе направена по искане на д-р Пламен Цеков, „за по-гъвкаво управление на сградния фонд и оборудването, предвид наличието на просрочени задължения и отварянето с това на възможности за кандидатстване по проекти с европейско финансиране". Това, което трябваше да се разбере от предложението му тогава бе, че фирмите, на които болницата е задлъжняла, могат във всеки момент да сложат ръка на нейното имущество. За да се гарантира собствеността бе по-добре тя да се отпише от активите на заведението. Това предложение бе облечено във възможност болницата да кандидатства за финансиране по европейски програми, а шанса да бъде одобрена бил по-голям, ако имуществото й е на общината. Тогава ЕС щял да разглежда инвестицията като вложение в общинска собственост, а не в собственост на търговско дружество, обясни д-р Цеков.

За втори път Общината обезпечава кредит

за общинската МБАЛ. През юли м.г. Общинският съвет даде съгласие Община Севлиево да гарантира със свои имоти, чиято обща пазарна стойност е 970 000 лв. кредът от 600 хил. лв., за който бе взето решение през зимата на 2015 г.

Идния вторник на общинските съветници ще бъде предложен списък с недвижими имоти в Севлиево и селата на общината, измежду които банката-кредитор да избере онези, които биха послужили за ипотека. С тези имоти Общината трябва да гарантира, че болницата ще прави коректни вноски по заема от 1 млн. лв., който ще изтегли, ако общинският съвет одобри искането на д-р Цеков. Последното е извън съмнение, тъй като както стана ясно д-р Цеков винаги е получавал подкрепа за своите идеи – от деактуване на боничните имоти, до одобрение за банкови заеми.

За пет години два пъти са се увеличили приходите

от Здравноосигурителната каса – от 2.15 млн. лв. през 2012 г., близо 4.9 млн. лв. са влезли в сметките на дружеството през 2017 г. , коза през март т.г. управителят на общинския стационар, когато изненадващо дойде в пленарна зала, за да информира какво е състоянето на болницата. Тогава д-р Цеков каза, че разходите и просрочените задължения намаляват, а за последните пет години приходите са се увеличили два пъти.

автор: Емилия Димитрова
 


 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

Коментари (0)
Подредба: Сортирай
Все още няма коментари
Коментирай:
Изпрати
* Коментарите се одобряват от администратора на сайта преди да бъдат публикувани!